Anmälan till LEAD Intro

Välkommen på LEAD Intro - How to Master the Fundamentals, ett seminariet och möjlighet till att träffa någon av LEADs seniora affärscoacher under 15 minuter speedmöten, där vi pratar om dig och din idé, samt vad som skulle kunna vara nästa steg. För att göra tiden så effektiv som möjligt vill vi att du kort beskriver den idé du har, i vårt anmälningsformulär.

Har du ett bolag eller en idé och vill bli bli en del av LEAD? För att få en plats på LEAD Business Lab behöver du ha en tech-startup idé som du vill utveckla. Som medlem i LEAD Business Lab får du förutom affärscoachning på månadsbasis och tillgång till våra nätverk och community även kontorsplats, tillgång till konferensrum, wifi och kaffe.

För att kunna söka till programmet LEAD BootUp, ber vi dig gå på ett LEAD Intro - How to Master the Fundamentals.

Fyll i formuläret och skicka till oss.

Medlemsansökan New

  Vill du ansöka om till LEADs affärsutvecklingsprogram BootUp eller vill du ha ett mer förutsättningslöst möte?
  På vilken ort är ert team huvudsakligen lokaliserad i dagsläget.
 • Beskriv kort och övergripande idéen/produkten/tjänsten och hur den kopplar an mot kundens problem. (1-2 meningar)
 • Vilket är problemet tänker ni att er produkt/tjänst löser? Vem/vilka har det problemet?
 • Hur din produkt/tjänst problemet? Vilka fördelar ger din lösning / produkt till dina tilltänkta kunder? Vad är annorlunda / unikt / nytt / innovativt / disruptivt med din lösning / produkt? Hur långt har du kommit i produktutvecklingen och valideringen?
 • Beskriv tilltänkt kund och vem är er framtida användare? Hur kan kundnyttan värderas?
 • Vilka står bakom idéen? Vad för kunskap/bakgrund tar ni med in till projektet? (Uppge namn på alla grundare och deras roller inom projektet/bolaget)
 • Ange antalet kvinnliga / manliga grundare i ditt team.
 • Innan du blir medlem vill vi träffa dig på en LEAD intro, som startar kl 16.00 första torsdagen varje månad på LEAD i Linköping och ibland i Norrköping. LEAD Intro ger en introduktion till hur du kan arbeta med din startup idé/projekt/bolag i de första stegen för att hitta kundnytta och affärsmodell. Samtidigt får du en presentation om LEAD och vad vi kan göra för dig. I samband med LEAD Intro får du också träffa någon av LEADs seniora affärscoacher under ett speedmöte för att prata mer om din idé.