Det finns otroligt många enastående forskningsidéer som har potential att kommersialiseras och nyttiggöras, men det kräver tid, energi och resurser.

”Sommarmatchens marknadsundersökning har varit avgörande för att vi till slut startade Rove Technologies”, säger Stefan Stenfelt, delägare och idébärare av LEAD-bolaget Rove Technologies.

2019 deltog han med sin idé i Sommarmatchen då han själv inte hade möjlighet att undersöka förutsättningarna för att skapa ett företag kring sin forskning, och detta är han otroligt tacksam för idag.

Stefan hade forskat på en modell utav ett mänskligt huvud som kan simulera och se exakt hur ljud tas upp genom skallbenet. Modellen mäter vibrationer i skallbenet, så kallat Bone Conduction, vilket används för att exempelvis testa hörapparater till personer som inte kan höra via vanliga hörselgången. Stefans modell kan hjälpa till att utveckla nya produkter eller appliceras för att öka ljudkvaliteten till redan befintliga produkter.

”Det började med att Facebook Research Labs var intreresserade av min forskning och ville köpa loss licensrättigheter. Jag fick då hjälp av LiU Invest att lösa detta och därmed blev själva grundidén uppmärksammad. Tanken var då att testa om det fanns ett intresse för denna lösning hos fler företag, och det var där Sommarmatchen kom in”, säger Stefan.

Sommarmatchen är ett entreprenörsprogram hos LEAD som fokuserar på att hjälpa till att utveckla idéer sprungna ur forskningen vid Linköpings Universitet mot marknadsanpassade produkter och tjänster. Under fem veckor arbetar noggrant utvalda studenter från LiU med forskningsidéerna, med stöttning av LEADs erfarna affärscoacher, för att ge dem nya möjligheter genom exempelvis marknadsanalys, kartläggningar eller prototyparbete.

”Det jag gjorde under Sommarmatchen var att lokalisera intressanta marknader för simuleringslösningen, genomföra analyser kring hur produkten kan appliceras för att sedan ta kontakt med företagen och boka kundmöten”, säger Emelina Mujkanovic, en av studenterna som arbetade på forskaridéen i Sommarmatchen och som idag är vd för bolaget.

Idag är Rove Technologies ett bolag med ett team på fyra personer och en investerare. De har kunder inom två marknader; tv-spel och hörapparatsbranschen och bolaget fortsätter att växa.

”Sommarmatchen är ett väldigt bra sätt att få en idé prövad om det finns substans att fortsätta i företagsform. Det var en väldigt liten insats från mig som forskare, mest att förklara forskningsidén och vilka möjligheter och begränsningar som fanns, men resulterade i att vi kunde bilda det bolag vi har idag”, avslutar Stefan.