Nu har LEADs affärsutvecklingsprogram BootUp startat för våren 2024 och återigen lockat en blandning av entreprenörer och innovatörer med en mix av affärsidéer både från akademi och näringsliv. Programmet, samlar elva ambitiösa projekt inom områden som syntetisk data, digitala tvillingar, artificiell intelligens och medtech.  Bootup ger dem en unik plattform att utveckla sina affärsidéer och få de nödvändiga färdigheterna för att ta dem till marknaden.

 

BootUp lägger grunden för framgångsrika tech-bolag och under programmets gång hjälper LEAD entreprenörer att skapa ett fundament för sitt bolagsbyggande så att de sedan kan utveckla sina affärsidéer till skalbara tillväxtbolag. Under ett tre månaders intensivt program får entreprenörerna tillgång till metoder och verktyg inom bland annat finansiering, produktutveckling, sälj och marknad från våra affärscoacher, med målet att kunna utveckla och skala upp sina tech-startups.

Vi tror starkt på potentialen i dessa innovativa projekt och ser fram emot att se hur de utvecklas under programmet.  

Vi tror starkt på potentialen i dessa innovativa projekt och ser fram emot att se hur de utvecklas under programmet, säger Matilda Olstorpe, affärscoach på LEAD. BootUp fungerar som en språngbräda för tidiga idéer; deltagarna får helt enkelt möjlighet att på ett effektivt sätt utforska om idén kan utvecklas till ett skalbart och hållbart bolag. Entreprenörerna får dessutom ett sammanhang, en gemenskap i LEADs community där de kan utbyta erfarenheter och lära av varandra.

För de som är intresserade av att delta i BootUp-programmet, går programmet två gånger om året. Vårens program har redan startat, men nästa program startar till hösten.

Vårens deltagare

 • Ammover
 • Behaviour Monitor Assistant
 • Cordicity
 • Cell-based therapy for chronic
 • Dublett
 • Fair AI Data
 • FluentPal
 • FreshLink
 • Melanoma screening
 • SonicFlora
 • Virento