LEAD-alumnen XMReality inleder ett samarbete där deras produkt Remote Guidance ska testas av den norska räddningstjänsten, för att ge en snabbare och bättre vård vid en olycksplats.

XMRealitys Remote Guidance testas i den norska räddningstjänsten tillsammans med telemedicinföretaget Jodapro, för att sjukskötare på en olycksplats snabbt ska kunna komma i kontakt med rätt specialistläkare eller sjukhus. Lösningen kombinerar mjukvara med smarta glasögon, och ger sjukvårdare möjlighet till fjärråtkomst av expertis.

– Sjukvård är ännu en ny och intressant marknad för vår produkt. Även fast detta inledande projekt är ett pilotprojekt och därmed endast har en liten finansiell effekt för oss på XMReality eftersom det involverar relativt få mjukvarulicenser, lägger det grunden för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete med Jodapro, säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

Jodapro är ett dotterbolag till Jodacare, som arbetar med äldreomsorg i Norge. De planerar att även använda XMReality Remote Guidance för att undvika icke-nödvändiga sjukhusbesök för äldre.

– Jodapro har ett nära samarbete med sjukvårdare och läkare på sjukhusen, för att ge patienter en snabbare och mer effektiv vård. Samtidigt arbetar Jodapro och Jodacare tillsammans för att säkerställa att människor på äldreboenden inte ska behöva åka till sjukhuset i en ambulans när det är möjligt att behandla dem i deras trygga hemmiljö, säger Kristil Håland, VD på Jodapro.

Här kan du se ett reportage om XMRealitys lösning i Norska NRK.