XMReality Noteringen genomfördUnder onsdagmorgonen den 26 april ringde XMReality  i börsklockan på First North. LEAD-alumnen XMReality har under de senatse halvåret arbetat med att få in kapital inför börsmoteringen och tog in 60 miljoner kronom från bland annat AMF fonder, Handelsbanken fonder och C worldwide asset managment.

XMReality utvecklar och säljer lösningar för att revolutionera kunskapsöverföring via– Augmented Reality. De är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida personer på plats för att lösa eller förhindra att problem uppstår. Största delen av kunderna finns idag inom industrin där man valt att fokusera, som till exempel Bosch Rexroth, Bombardier och Volvo Cars, men på sikt finns obegränsat med tillämpningsområden.

Kärnan i XM Realitys erbjudande är mjukvaran, som är världens första industrianpassade och kommersialiserade lösning. Bolaget säljer även egenutvecklad hårdvara men det går bra med olika typer av glasögon och i många fall är det tillräckligt med enbart mjukvaran installerad i en smartphone.

Save