Johan Castevall vd på XM Reality berättar om deras lösning för Remote Guidance som hjälper tekniker ute i fält med hjälp av ”smarta glasögon”. Glasögonen låter en person på plats agera som den förlängda arm åt en expert som inte är på den fysiska platsen.

 

Idag används XM Realitys lösning brett inom industrin, bland annat ABB och Bombardier, för felavhjälpning på distans. Lösningen är också en möjlighet att föra över kompetens i forma av utbildningar eller liknande, som kan hållas även om personerna inte är på samma plats.

Läs mer om XM Reality på deras webbplats. >>