LEAD-bolaget Worldish anpassar sin produkt till att hjälpa till i kampen mot covid-19. Deras digitala kommunikationsplattform Helen Cares är en universell kommunikationsplattform som ger dig verifierad och korrekt Covid-19-information på olika språk. Målet är att överbygga språkbarriärerna och på så sätt minska spridning av Corvid-19. Utöver det har de också startat Facebook-sidan Covid-19: Multilingual Guide.

Fokus ligger på att öka allmänhetens medvetenhet om de nationella rekommendationerna, särskilt bland samhällsgrupper som inte har svenska eller engelska som modersmål. Många rapporter säger att den offentliga informationen om coronaviruset inte når de stora invandrargrupperna i Sverige, eftersom större delen av den officiella informationen främst är på svenska och engelska.

Helen Cares används för att kommunicera ut korrekt information, rekommendationer och nyheter från Regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten, MSB och WHO på mer än 20 språk. Målet med plattformarna är att kommunikationsmöjligheterna ska minska onödig smittspridning pågrund av språkbarriärer.

Worldish har sedan tidigare har utvecklat det digitala kommunikationsverktyget Helen. Ett verktyg som bryter språkbarriärer mellan patienter och personal inom sjukvården. Produkten möjliggör en snabbare tillgång till vård för patienterna på sitt modersmål, och en bättre vårdsituation för personalen.

Länk till Helen cares >>
Länk till Facebooksidan Covid-19: Multilingual Guide >>