Från en idé grundad i ett egenintresse till att bli ett hållbart tillväxtbolag med innovativa tekniklösningar. LEAD-alumnen Worldish har lyckats bryta språkbarriärer och med det förbättrat vårdkvalitén genom att skapa kommunikationsassistenten ”Helen” – ett digitala kommunikationsverktyg inom hälso- och sjukvården.

Worldish resa började redan 2014 när bolagets grundare Abhishek Jacob Chethikatt och Naveen Sasidharan kom till Sverige. De båda pratar Malayalam, ett indiskt minoritetsspråk, och upplevde att språkbarriären var ett hinder i vardagen och gjorde det svårt att komma in i samhället. Där började idén om ett digitalt kommunikationsverktyg växa fram. 

Abhishek och Naveen kom i kontakt med LEAD för första gången när de under en fika på campus i Linköping hittade ett visitkort från en av LEADs affärscoacher. Under ett samtal med coachen får Abhishek och Naveen frågor som utmanar dem att utveckla och precisera sin affärsidé. Det får dem att smalna av den. De väljer att rikta in sig på sjukvården och skapa ett översättningsverktyg som kan underlätta kommunikationen mellan patienter och vårdgivare. Abhishek och Naveen kontaktar akutläkaren Gitte för att undersöka behovet av idén. Det blir startskottet på en bolagsresa som leder till att Worldish föds. Det visar sig att deras kommunikationsverktyg är precis vad vården behöver. 

Redan i den tidigaste fasen fick Worldish stöttning när de var med i programmet LiU Impact Factory, ett innovation- och entreprenörprogram som drivs av LiU Innovation. 2017 kommer Worldish till LEAD med en färdig prototyp. Bolaget får hjälp att forma en affärsmodell och bolagsstruktur samtidigt som de får stöttning av LEADs erfarna affärscoacher som hjälper dem att kommersialisera och utveckla affärsidén. Tre år senare är Worldish redo att ta nästa steg i sin bolagsresa och fortsätta växa på egen hand. 

Idag är Helen ett etablerat kommunikationsverktyg som används inom både sjukvården och äldreomsorgen. Det digitala verktyget bryter språkbarriärer och ser till att dialogen mellan patienter och vårdgivare blir problemfri. Worldish fokuserar minoritetsspråk i Sverige och finns idag på 60 språk med 15 olika inriktningar inom hälso- och sjukvården. Helen fungerar som en digital tolk och möjliggör en effektiv kommunikation där vårdpersonalen kan ge information och ställa frågor på svenska. Patienterna får i sin tur all kommunikation uppläst på sitt eget språk.

– Det viktigaste för mig som entreprenör är att du kan göra världen mer jämlik. Det är ett motto som vi alla på Worldish verkligen brinner för.

Förutom Helen har Worldish även utvecklat två andra kommunikationsverktyg. Helen-SAM är en virtuell receptionist som kan användas av patienter vid ankomst till vårdinrättning eller när de söker medicinsk vård hemifrån. Helen Care är en digital informationsassistent som samlar all viktig information för att en nyanländ enkelt och smidigt ska kunna komma in i ett nytt samhälle. 

Till skillnad mot andra översättningstjänster arbetar Worldish mer smalt och specificerat för att uppnå en felfri kommunikation. På så sätt blir kommunikationen mer effektiv och ändamålsenlig vilket i sin tur skapar trygghet och förbättrar vårdkvalitén för den enskilda individen.