LEAD-bolaget Wematter är med i en ny innovationssatsning inom ortopedi, som går under projektnamnet PRECIIS. Projektet drivs av ett konsortium på 14 parter med representanter från svensk industri, sjukvård och akademi, där medicinteknikföretaget Sectra är projektägare.

Projektet är en gemensam satsning på totalt 20 miljoner kronor, varav innovationsmyndigheten Vinnova står för hälften av finansieringen. Ortopedi är en viktig och resurskrävande del av sjukvården. I samband med en allt äldre befolkning och ökande krav på rörlighet långt upp i äldre åldrar, är implantatkirurgi en ökande del av ortopedin. I samband med den typen av operationer uppstår ofta någon form av vårdskador till följd av implantat kirurgi, ett av projektmålen är att drastiskt minska antalet sådana följdskador.

En stöttepelare i projektet är att förena det fysiska materialet (implantaten) och digital bildhantering. Man hoppas utveckla en sömlös koppling mellan de digitala och de fysiska områdena. Modern bildteknik ger här stora möjligheter, som ännu inte används till sin fulla potential inom ortopedin. Projektet omfattar ett antal tekniska innovationer inom olika området, där man med hjälp av bildanalys och visualisering av röntgenbilder och analyser av patientens rörelsemönster, kan planera och förlja upp operationer. Samtidigt som man kan komplettera med en ökande användning av 3D-printning som hjälpmedel för ortopederna.

PRECIIS-konsortiet leds av Sectra och består därutöver av de industriella parterna Zimmer Biomet Sweden, Qualisys, Wematter och OssDsign, av parter från sjukvård och akademi i form av Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus, Capio Movement, NU-sjukvården, Löf och CMIV vid Linköpings Universitet, samt Reumatikerförbundet.