LEADs entreprenörskapsprogram Entrepreneurs in Residence drar igång för femte året. Fem entreprenörer matchas med tio högteknologiska innovationer med extra fokus på energi och visualisering. Målet är att bygga framtidens tillväxtbolag i regionen.

– Entrepreneurs in Residence är ett utmärkt program för att få idéer att komma loss, idéer som av en eller annan anledning inte har tagits vidare, oftast av resursskäl. Generellt finns det ingen brist på idéer, däremot på människor som kan driva dem. Här ser vi ett stort värde i att idéer inom visualisering och bildanalys kan utvecklas vidare och kanske bli till världssuccéer, säger Anders Carlsson, Processledare för Visual Sweden som är en av finansiärerna för årets program.

Under sex månader arbetar traineerna med att verifiera och testa idéerna mot marknaden. Programmet är LEADs paketering på ett fenomen som kallas Venture Creation. Det innebär att nya startups skapas utifrån idéer sprungna ur högteknologisk forskning som annars inte hade startats på grund av brist på entreprenörskraft i forskningsmiljöerna. Genom att utbilda traineer i entreprenörskap och affärsutveckling skapas förutsättningar för att bygga hållbara innovationer som på sikt kan utveckla Östergötland – oavsett om det blir nya bolag eller om kunskapen sedan kan användas i andra bolag i regionen.

– Vi ser ett stort behov av denna typ av program och kan redan se resultat i form av nya framgångsrika bolag i vår region. Ett exempel är Cellfion – ett snabbväxande och hållbart bolag som drivs av en av våra tidigare traineer. Andra har i stället blivit en viktig del i redan existerande bolag, vilket vi ser ger bra drivkraft och bidrar till att talanger stannar i regionen, säger Catharina Sandberg, vd på LEAD.

Under programmets gång utbildas traineerna inom entreprenörskap, personlig utveckling och affärsutveckling genom LEADs beprövade metoder och verktyg. Tillsammans får de genomföra de första stegen på en bolagsresa; utforska kundens verkliga utmaningar och ta reda på var den tekniska lösningen kan skapa störst värde. Programmet finansieras av Energimyndigheten och Visual Sweden och idéerna som utforskas har särskilt fokus på just energi och visualisering. Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys.