De flygplan som på Vattenfalls uppdrag flugit över Uppsala och Knivsta har burit värmekameror. Metoden kallas flygtermografering. Resultatet blir en karta över fjärrvärmenätet med bilderna från värmekameran ovanpå, så att läckor och skadad isolering blir lätta att avslöja.

Bild från 2009 då Termisk Systemteknik letade fjärvärmeläckor för Göteborg Energi.
Bild från 2009 då Termisk Systemteknik letade fjärvärmeläckor för Göteborg Energi.

IR detection Bild från 2009 då Termisk Systemteknik letade fjärvärmeläckor för Göteborg Energi.Tekniken kommer från företaget LEAD-alumnen Termisk Systemteknik och är en spinoff från metoder att leta minor.På sikt hoppas Vattenfall att tekniken ska sänka underhållskostnaderna. En annan fördel med metoden är att det går att hitta fel där reparatörer normalt inte kommer åt, samt att det ger en överblick för framtida planering.Läs mer om nyheten i NyTeknik, klicka här