unexpected_road_LEAD

Det var frågeställningen när Teknikföretagen den 29 juni släppte en studie, som bygger på intervjuer av 13 nya innovativa företag, för att deras bild av vad som krävs för att Sverige ska vara ett attraktivt land att fortsätta växa och investera i. Alla intervjuade bolag har varit finalister på Ny Teknik och Affärsvärldens 33-lista över de hetaste unga teknikföretag i Sverige och studien lyfter fram deras utmaningar för att nå den globala marknaden.

Sverige har genom historien varit framgångsrik med företag som Ericsson, SKF, Atlas Copco med flera och det finns gott om framstående innovativa små företag idag. Sverige kommer högt i innovativa mätningar men i och med en allt tuffare global konkurrens sneglar innovativa företag ständigt på andra tillväxtmiljöer, som till exempel Silicon Valley, där marknaden är både större och dit talanger lockas från hela världen. Därför måste Sverige erbjuda en miljö där forskning och kreativa företag vill investera och växa. Så att dessa företag kan fortsätta berika Sverige med nytänkande och kreativa lösningar, tillväxt, arbetstillfällen, skatteinkomster och välstånd.  

Studien visar på tre huvudpunkter:

  • Det finns en bred samling offentliga aktörer, som alla vill främja företagande. Studien indikerar att det inte alltid är en effektiv hantering av varken samhällets eller entreprenörernas resurser.
  • En ständig kapitaljakt, från såväl offentliga aktörer som internationellt riskkapital, tar mycket tid från det som istället hade kunnat ägnas åt försäljning.
  • Vad de innovativa företagen främst har behov av är en referenskund i Sverige och här skulle staten och andra offentliga aktörer kunna spela en betydligt aktivare roll som beställare. Trots stor politisk vilja till innovationsupphandlingar under det senaste decenniet är de fortfarande sällsynta.

Läs hela studien här