LEADs affärsutvecklingsprogram BootUp drar återigen igång med tolv vassa, innovativa idéer. Under tre månader ska entreprenörerna arbeta intensivt med att verifiera sina lösningar mot marknaden för att undersöka om det finns ett intresse.

 

En innovativ lösning till ett problem har identifierats. Men är problemet stort nog för att någon ska betala för lösningen? Är den tänkta kunden verkligen den som är villig att betala? Dessa frågor benas ut under LEADs intensiva affärsutvecklingsprogram. Genom utbildning av LEADs erfarna coacher och med hjälp av inkubatorns beprövade metodik och verktyg får deltagarna i BootUp-programmet den utbildning som behövs för att lägga grunden till sina framtida bolag.

– BootUp är en fantastisk möjlighet att få provtrycka sin idé mot marknaden. Som deltagare får du ta del av den stora kunskapsbank och erfarenhet som finns på LEAD. Samtidigt får du ett sammanhang och en gemenskap. Här får du träffa andra personer som gör samma resa som du och får utbyta erfarenheter, lära av andra och bolla tankar och idéer, säger Lina Helgersson, projektledare för BootUp-programmet.

Inom ramen för programmet får deltagarna utbildning inom bland annat marknadsverifiering, värdekedja och hållbara affärsmodeller. De får även träna på både intervjuteknik och pitchteknik. Som avslutning av programmet hålls en så kallad DemoDay, där entreprenörerna får pitcha sina idéer för LEADs affärsängelnätverk och ta emot värdefull feedback från investerare.

Vårens idéer kommer från en bred mix av branscher, allt från spännande energilösningar till innovativa cancerbehandlingar. Den gemensamma nämnaren är att de alla drivs av engagerade människor som redo att satsa helhjärtat på sina idéer. Nu väntar tre månader av intensivt och spännande arbete för entreprenörerna på LEAD.

Vårens BootUp-deltagare är:

Iontronics

SWEPPE

Hydrogen storage

HalvNano Elektronik

Sweatbox

PiezoTex

Allaiter Textile

Diffussion MR

Lutra Interactive

SenThin

CatalyzO2

Theralia