Againitys vd David Frykerås besökte i veckan Uasin Gishu i Kenya för att få de sista detaljerna på plats i affären på 37 miljoner. Againity bidrar med modern teknik för avfallshantering där en avfallspanna och ett så kallat ORC-system genererar elektricitet från sopor och därmed löser ett av de stora problemen i Kenya.

”Vi har tur att få vara det första länet i Kenya som kan nyttja vårt avfall för att generera el. Med ny teknik från Sverige kan vi förvandla vår soptipp till en guldgruva för vårt län”, säger Daniel Chemno, vice guvernör i länet Uasin Gishu. Kenyas ambassadör i Sverige, Joseph Sang, säger att de är glada att kunna stödja denna etablering.

Den östafrikanska marknaden har idag höga elpriser jämfört med Sverige och andra delar av välden. Det finns stora utmaningar med såväl sophantering som att identifiera förnyelsebara energikällor. Efter ett besök i Kenya under november väcktes intresset för Againitys lösning och resultatet som anläggningen skapar.

”Med avsaknaden av befintliga sophanteringslösningar i så gott som hela regionen finns en enorm miljömässig potential på denna marknad, där vi kan skapa stor nytta”, säger David Frykerås vd på Againity. ”Om man jämför med solkraft, kan våra anläggningar producera lika mycket energi till halva kostnaden och det går att göra när som helst på dygnet.”

Againity erbjuder kostnadseffektiv och väderoberoende produktion av el från lågtempererad värme. Lösningen bygger på en förfinad version av ett traditionellt ORC-system (Organic Rankine Cycle). Anläggningen i Kenya kommer generera 500kW el och 4000 kW varmvatten från värmen som bildas då hushållssopor förbränns i en förbränningspanna. I Againitys anläggningar kan värmekällan variera från en avfallspanna, pelletspanna, förbränd deponigas eller varmvatten från solpaneler, till spillvärme från tegel- och kemikaliefabriker, så länge dess temperatur överstiger 90 grader.

Läs mer här >>