LEAD-bolaget ReTreck och LEAD-alumnen Schemagi får båda finansiering från Vinnova och deras program Forska&Väx.
 

Textklipp från Vinnovas pressmeddelande

– Innovationsförmågan och konkurrenskraften hos små och medelstora företag är avgörande för att skapa tillväxt och förnyelse av svenskt näringsliv. Bland de projekt vi finansierar kommer det att finnas många spännande resultat som kan få stor betydelse för svenskt näringsliv, säger Carl Naumburg, programledare på VINNOVA.

64 projekt får dela på 65 miljoner kronor i finansiering och två av dessa bolag är från LEAD.

ReTreck som utvecklar en lösning för att omvandla hästgödsel, som idag utgör en belastning, till en värdefull tillgång som energikälla och som stallströ.

Schemagi som erbjuder tjänster för automatisk schemaläggning inom vård och omsorg.