Schemagi logo news

Idag besöker Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf Linköping och under eftermiddagen träffar hon Schemagi och Almi Invest för att prata om finansiering av företag med riskkapital.

Text nedan taget från pressrelease skickat från Länstyrelsen Östergötland 

Statligt riskkapital finansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden som hanteras av Tillväxtverket. Tillväxtverket beviljar medel till ALMI Invest som i sin tur investerar i bolag.

– Vid investeringar där statliga medel används krävs en motfinansiering av privata medel, säger Madeleine Söderstedt Sjöberg, regionalekonomiska enheten på Länsstyrelsen Östergötland. Vi vill visa på nyttan med dessa medel, men också diskutera regelverk och upplägg för att kunna använda dem.