SyMRI, SyntheticMRs programvara som effektiviserar och förbättrar undersökningar med magnetisk resonanstomografi (MR), installeras på King Faisal Specialist Hospital & Research Center i Riyadh, Saudiarabien.

Den 26 november 2013 meddelade Sectra, SyntheticMRs partnerföretag i Saudiarabien, att King Faisal Specialist Hospital & Research Center (KFSHRC) valt Sectra som leverantör av en komplett IT-lösning för hanteringen av röntgenbilder och patientinformation (Sectra RIS/PACS), vilket kommer att öka tillgängligheten och förenkla kommunikation av bilder och patientinformation inom universitetssjukhuset.

KFSHRC väljer nu att inom ramen för detta avtal med Sectra installera SyMRI IMAGE och SyMRI NEURO från SyntheticMR. SyMRI kommer att användas tillsammans med Sectra PACS.

“Då Sectra levererar kompletta IT-lösningar för effektivare vård, är det viktigt för oss att kunna hitta nya, innovativa lösningar genom samarbeten med tredje part. Genom samarbetet med SyntheticMR kan vi leverera en lösning som effektiviserar arbetsflödet, samtidigt som man får ut mer information ur varje MR-undersökning. Vi ser fram emot att tillsammans installera detta på King Faisal Specialist Hospital & Research Center, som är ett ledande sjukhus i en viktig tillväxtregion för oss”, säger Lars Wettergren, Vice President, Global Partner Sales, Sectra AB.

”Detta blir den första installationen av SyMRI i mellanöstern och samtidigt en milstolpe för ett fortsatt gynnsamt samarbete med Sectra, en viktig samarbetspartner för oss”, säger Stefan Tell, VD SyntheticMR AB.

Saudiarabien, med en befolkning på 29 miljoner, kommer att göra omfattande investeringar inom hälso- och sjukvårssektorn under de kommande åren. KFSHRC tar emot remisser för onkologi, organtransplantation, hjärtkirurgi, genetiska sjukdomar och många andra områden från hela landet och utför mer än 200 000 röntgenundersökningar per år.

Se tidigare pressmeddelande från Sectra 

För ytterligare information kontakta
Stefan Tell, VD SyntheticMR AB 
+46 73 373 40 90.