Örebro universitetssjukhus har ingått ett samarbetsavtal med SyntheticMR om användning av SyntheticMR:s programvara för vävnadssegmentering av hjärnan i forskning om multipel skleros (MS).

Synthetic MR SyMRI

Sjukhuset kommer att använda mjukvaran SyMRI Diagnostics i ett forskningsprojekt som syftar till att bedöma MS med hjälp av konventionella och syntetiska magnetisk resonanstomografi (MR)-bilder, identifiera MS-lesioner baserat på vävnadsegenskaper samt studera korrelationen mellan kliniska symptom och vävnadsförändringar i hjärnan som mäts med SyMRI-programvaran.

”En möjlig fördel med syntetisk MR är att studietiden förkortas eftersom man endast behöver en bildserie för att få de bilder man vill ha. En annan intressant möjlighet med syntetisk MR är att vävnadskaraktärer, som används för att skapa kontrast i MR-bilder, bestäms genom en kvantitativ metod. Vi kommer nu att utvärdera dessa möjligheter”, kommenterar Wolfgang Krauss, läkare vid Örebro universitetssjukhus, som motiv till att de nu vill använda SyMRI. Wolfgang Krauss kommer att leda studien under överseende av Per Thunberg, docent och PhD.

”Vi ser fram emot detta samarbete med Örebro universitetssjukhus och har höga förväntningar på resultatet. Samarbetet är viktigt för oss för att försäkra att vi utvecklar programvara som är optimerad för både forskning och kliniskt bruk”, säger Marcel Warntjes, VD SyntheticMR AB.

För ytterligare information, kontakta Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB,
+46 70 824 25 25.