LEAD-alumni

Karolinska Universitetssjukhuset har investerat i SyntheticMRs programvara som effektiviserar och förbättrar MR-undersökningar. Initialt kommer programvaran att användas i forskningssyfte för patienter med neurologiska sjukdomar.

SyntheticMR AB, har ingått ett kommersiellt avtal med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. 

Text nedan klippt från SyntheticMRs pressrelease

”Vi kommer även att utvärdera hur syntetiska bilder står sig i jämförelse med konventionella sekvenser med avseende på bildkvalitet och diagnostiskt värde, ett viktigt första steg inför eventuell klinisk implementering på Karolinska Universitetssjukhuset ”, säger Tobias Granberg, doktorand och underläkare.

Peter Aspelin, professor i radiologi och överläkare, samt Maria Kristoffersen-Wiberg, docent och verksamhetschef står bakom forskningsprojektet. Första resultaten förväntas från Karolinska Universitetssjukhuset under sommaren 2014, men projektet kommer att fortsätta under hösten 2014. 

För ytterligare information, kontakta
Stefan Tell, VD SyntheticMR AB,
+46 73 373 40 90,