Nyblivna LEAD-alumnen SyntheticMR AB levererar sin programvara för magnetisk resonanstomografi (MR) till Umeå universitetssjukhus genom bolagets partner Sectra. Mjukvaran ska användas i kliniskt bruk för uppföljning av behandlingseffektivitet vid multipel skleros (MS).

SynthethicMR Image

Programvaran, SyMRI Diagnostics, innehåller verktyg för att automatiskt kunna mäta förtvining i hjärnan och med minimal manuell interaktion återfås volymen av olika strukturer och lesioner i hjärnan. SyntheticMR har sedan länge haft ett samarbete med Umeå universitetssjukhus där SyMRI har utvärderats på plats sedan 2009 för att bättre förstå hur programvaran kan användas i kliniskt bruk.

”Med SyMRI kan vi få exakta värden på sjukdomsförloppet som vi inte tidigare kunnat mäta. Vi har analyserat programvarans funktionalitet och det goda resultatet gör att vi nu väljer att introducera den i kliniskt bruk”, säger Dr. Richard Birgander, neuroradiolog vid Umeå universitetssjukhus.

”MR har generellt sett handlat om att tolka olika bilder, med SyMRI får vi äntligen objektiv, kvantitativ data. Mitt mål är att integrera SyMRI i Svenska MS-registret för att kunna uppnå en bättre och noggrannare uppföljning av dessa patienter”, säger Dr. Anders Svenningsson, neurolog vid Umeå universitetssjukhus.

Svenska MS-registret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att förbättra omhändertagande och behandling vid MS. Programvaran kommer att integreras i sjukhusets radiologiska IT-system från Sectra.

”Att kunna erbjuda kliniska innovationer från tredje part, så som SyMRI Diagnostics, tätt integrerade i våra egna IT-lösningar är en viktig del av vår målsättning att erbjuda våra kunder sätt att förbättra både effektiviteten och vårdkvaliteten”, säger Dr Torbjörn Kronander, VD för Sectras medicinska verksamhet.

För ytterligare information:
Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB, +46 70 824 25 25