Swedish Climate Startup Map har lanserats. Den första versionen av denna kurerade karta innehåller 108 startups och scaleups som utvecklar innovationer med potential att påskynda energiomställningen. 

Klimatstartups spelar en allt viktigare roll för att tackla den globala miljökrisen genom att skapa hållbara lösningar för att minska utsläppen och spara resurser. Swedish Climate Startup Map syftar till att ge dessa lovande företag en synlig plattform för att öka sina chanser att hitta kunder, investerare och talanger.

”Sverige har en stark position när det kommer till klimatteknik”, säger Karin Ruiz, vice vd för den Stockholmsbaserade inkubatorn Sting. ”Genom att visa upp dessa klimatlösningar på både nationell och global skala kan vi också påskynda antagandet av dem och maximera effekten av dessa lösningar.”

SISP:s tillförordnade vd och Ignite Swedens programchef, Stina Lantz, betonar vikten av att stödja klimatstartups under den rådande ekonomiska krisen.

”Vi ser att startup-investeringar, särskilt i de tidiga stadierna, minskar”, säger hon. ”Investerare verkar vara oroliga för att lägga sina pengar på mycket osäkra områden som deeptech. Samtidigt prioriterar inte företag långsiktiga samarbeten som så småningom kan ge klimatvärde på bordet om cirka fem år. Swedish Climate Startup Map kommer som ett svar på denna svåra situation. Vi måste främja dessa innovationer som är avgörande för vår planet för att hjälpa dem att få tillgång till de investeringar de behöver för tillväxt.”

Initierad och ledd av svenska Inkubatorer

Swedish Climate Startup Map initierades av Sting 2020 som en del av deras projekt Startup Climate Action, finansierat av Vinnova, för att visa upp innovativa startups som arbetar för att skapa förändring och lösa våra många klimatutmaningar.

”Vi beslutade att återstarta projektet för att stödja de många fantastiska startups med lösningar som adresserar både klimatförändringar och energiomställningen och hjälper dessa innovationer att komma ut på marknaden och skala”, förklarar Karin. Initiativet leds nu av Chalmers Ventures, Dalarna Science Park, Ignite Sweden, LEAD, SISP Swedish Incubators & Science Parks och Sting. ”På vår inkubator finns det många företag som strävar efter att ta miljömässig hållbarhet i framkant med lösningar på vårt samhälles utmaningar”, säger LEADs affärsverksamhetschef, Martina Hegestig. ”Vi hoppas att Swedish Climate Startup Map kommer att öka tillförlitligheten i deras lösningar, samt företagens synlighet bland potentiella kunder och investerare både i Sverige och världen över.” Detta gemensamma projekt möjliggörs av den nationella satsningen Omställningslyftet, samfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Vinnova, och Hållbar energiåtgärden, finansierad av Energimyndigheten.

Kurerad enligt hållbarhetskriterier

De 108 företag som finns med i Swedish Climate Startup Map utvecklar skalbara innovationer som har hållbarhet som sitt huvudsakliga fokusområde. ”I vår screeningprocess använder vi nio kriterier relaterade till miljömässig hållbarhet för att säkerställa att företagens lösningar verkligen bidrar till en positiv påverkan på våra miljösystem”, förklarar Linda Hagman, doktor i miljöledning och teknik samt processutvecklare på Ignite Sweden, som leder gruppen bakom processen. Den första versionen fokuserar på startups med innovativa lösningar för energiomställningen.

”Vi står inför en energikris och energi är ett hett ämne globalt, varför vi bestämde oss för att prioritera startups inom förnybar energi, energieffektivitet och management. Vi kommer att fortsätta att lägga till fler svenska klimatstartups från andra områden i de kommande uppdateringarna av Kartan, säger Karin.

Energistartups tar fokus

En startup som presenteras i Swedish Climate Startup Map är Rebase Energy, en öppen och samarbetsplattform för att prognostisera, simulera och optimera distribuerade energisystem.

”Genom att utnyttja energimodellering kan vi säkerställa att energiomställningen genomförs på det mest optimala sättet”, förklarar VD Sebastian Haglund. ”Det är fantastiskt att uppmärksamhet ägnas åt nya lösningar som kan bidra till ett koldioxidfritt energisystem.” Renblocs grundare, Gustaf Svensson, anser att exponering är avgörande för startups. Alumniföretaget Sting möjliggör hållbar transparens genom att visa den verkliga källan till energiförbrukning och dess motsvarande CO2-utsläpp.

”För företag och framtida partners som tittar på startups listade på kartan bör det tjäna som inspiration för de många olika sätten de kan göra sina processer mer hållbara på. Vi ser också detta som en möjlighet att utforska andra startups där ute och kolla om det finns några intressanta startups att samarbeta med.”

Mimblys Natalie Waller hoppas också att initiativet kommer att hjälpa dem att skapa relevanta kontakter med nyckelspelare inom den lokala startup-scenen som också drivs av att skapa genuin hållbar effekt.

Chalmers Ventures företag skapar hållbara tvättlösningar, med mindre vatten, mikroplast och CO2-utsläpp. ”Fokus på energi är naturligt införlivat i vår innovationsprocess. Vi kan påverka en konsumtionsnivå och arbeta med hur den kan optimeras med smarta lösningar.”

En Win-Win för startups och deras kunder

”Många av våra kunder står inför stora utmaningar nu när elkostnaderna skjuter i höjden, samtidigt som det blir mer och mer press på att minska sin miljöpåverkan”, säger Eva Vollmer, Head of Customer Success på LEAD-alumnen DAZOQ, en molnbaserat energiledningssystem som hjälper industrier att spåra och visualisera sin energiförbrukning i realtid och identifiera var de kan spara energi i sin produktion.

Eva medger att överbelastningen av information är en utmaning för deras kunders sökande efter relevanta partners som kan hjälpa dem att bli mer energieffektiva. ”Genom att visualisera startups som bidrar till klimatåtgärder hjälper Swedish Climate Startup Map inte bara oss som startup, utan även etablerade företag och därmed miljön och samhället.”

”Det ger oss också hopp att se så många startups med klimatåtgärder som sitt uppdrag. Det visar att vi inte är ensamma och att det finns mycket potential här ute, vilket inspirerar och motiverar oss att fortsätta arbeta mot det uppdrag vi alla delar och strävar efter”, avslutar hon.

Klicka här för att komma till Swedish Climate Startup Map:

https://climatestartups.se/