SCT-2014-news

För att underlätta exponering till nya marknader arrangerar återigen STING tillsammans med LEAD en ny Swedish Cleantech Tour 2014. Vi tar med oss ett antal svenska cleantechbolag till möten med investerare och representanter för industrin i tre städer. I år har vi valt London 3 – 4 juni, Boston i september och Zurich i oktober.

Magnus Rehn är affärscoach inom cleantech på STING och ansvarig för årets Swedish Cleantech Tour. Läs Magnus blogginlägg nedan från STING-bloggen om syftet och arbetet kring årets Swedish Cleantech Tour.

I olika sammanhang får jag möjligheten att möta både entreprenörer och investerare i andra länder och jämföra hur olika förutsättningar skapas. I olika mätningar pekas ofta Norden ut som ett föredöme när det gäller innovationskraft, entreprenörskap och förmåga att tidigt söka sig ut i världen. Detta är inte minst ett faktum inom den s k cleantech-världen där miljö- och energibolag har etablerat sig som världsledande inom flera områden. Med en liten hemmamarknad är detta inte bara en klok strategi utan för de flesta helt nödvändigt för att skapa det tillväxtbolag som var avsikten och samtidigt skydda sin idé genom att vara först på banan.

Oavsett vilket är en mycket viktig ingrediens att kontinuerligt bevaka vad som händer i era potentiella marknader, att vara beredd till att göra förändringar och att snabbt vara ute i marknaden för att diskutera direkt med sina potentiella kunder och investerare. Kunder finns ofta både på nära håll men även i andra länder – genom att närma sig dessa kan ert bolag utvecklas både snabbare och i rätt riktning.

Vilka marknader och på vilket sätt är dock inte alltid självskrivet. Hur denna expansion skall finansieras är heller inte helt enkelt att lösa. Behovet att testa marknader och snabbt skapa många kontakter är dock alltid relevant och detta förutsätter förberedelser och rätt sammanhang.  

Ett vanligt sätt att kombinera behovet av kapital och att bearbeta nya marknader är att söka kapital i den marknad som ni ser som nästa steg. På detta sätt kommer nya investerare att hjälpa till med kontakter, med att marknadsföra ert bolag samt verka för en säkrare väg in i denna marknad.

För att underlätta exponering till nya marknader arrangerar återigen STING tillsammans med LEAD en ny Swedish Cleantech Tour 2014. På samma sätt som under 2013 tar vi med oss ett antal svenska cleantechbolag till möten med investerare och representanter för industrin i tre städer. I år har vi valt London 3 – 4 juni, Boston i september och Zurich i oktober. Detta ger utvalda bolag en chans att etablera kontakter med potentiella kunder, samarbetspartners och investerare.

Flera av de bolag som deltog under förra året har flyttat fram sina positioner och de besökare som kom till våra event, sammanlagt c:a 135 investerare, företagare och myndigheter över de tre tillfällen, uppskattade dessa bolag mycket. Jag ser fram emot att just ditt bolag får chansen att utnyttja detta tillfälle och ta genvägen till din ytterligare finansiering samt din nya marknad!

För mer information kontakta:

Magnus Rehn, 070-512 05 48
Affärscoach inom cleantech på STING och ansvarig för årets Swedish Cleantech Tour
Sara Mattsson, 0708- 787 758
Cleantech Tour Manager 
sara.mattsson@stockholminnovation.com