Stockholms stad har invigt sitt första rättvisa farthinder. Systemet levereras av LEAD-alumnen Edeva ett både aktivt farthinder och dynamiskt farthinder. Actibump aktiveras bara för den som kör för fort och är därför rättvist mot de som håller sig till hastighetsgränsen.

Systemet har installerats på tre platser i Stockholmsregionen: av Stockholms stad i Vårberg och i Hässelby-Vällingby samt av Sundbybergs stad vid Lötsjön. Båda stockholmsplatserna trafikeras av över 4 000 fordon per dag och har allvarliga fortkörningsproblem. Platsen i Sundbyberg trafikeras av ca 12 000 fordon per dag och det korsar många gående och cyklister på platsen. Där har man även valt att ta bort ett trafikljus och ersätta det med Actibump som får ner hastigheten.

Ursviksvägen är en av Sundbybergs viktigaste vägar och den korsas här också av ett förstärkt regionalt cykelstråk. Vi ser dynamiska farthinder som en bra lösning för att höja säkerheten för alla trafikanter, säger Stefan Bergström (C), stadsmiljökommunalråd.

Inom loppet av de två månader som har passerat sen invigningen i Stockholm har andelen fortkörare sjunkit med i snitt 40 % på platserna i Stockholm.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) säger att

Det här är ett effektivt sätt att skapa säkra trafikmiljöer med sänkta hastigheter i vår stad. Vi har särskilt fokuserat på platser kring skolor och där bussar trafikerar, och genom att installera dynamiska farthinder ser vi till att hastigheten hålls samtidigt som arbetsmiljön för stadens busschaufförer blir bättre än om vi skulle installera vanliga fartgupp.

Intelligensen i Actibump ligger i att de bara drabbar den som kör för fort. Kör du i tillåten hastighet händer ingenting och du passerar på plan väg. EdevaLive, den mjukvaruplattform som styr Actibumpsystemet och som presenterar data från systemet ger kommunen ett enkelt sätt att följa upp vilka effekter systemet har. De får tillgång till hastighets- och trafikflödesdata i realtid och över hela systemets livslängd och systemet kan även visa antal fordon och fordonsklasser via ett tillägg.

Det blir mer rättvist så, sköter du dig så händer inget, säger David Eskilsson, VD på Edeva som tillverkar systemet. Priset för hårdvaran till en plats med två filer ligger på ca 500 000 kr, sen tillkommer markarbetet. Det är samma prisklass som för en enkel trafikljusinstallation eller en av Trafikverkets fartkameror, berättar David.