LEAD inleder årets upplaga av Sommarmatchen, där studenter under sommaren arbetar med forskningsidéer från universitetet, för att ta dem närmare en kommersiellt gångbar produkt eller tjänst. Studenter från Linköpings universitet ges chansen att arbeta med innovation i framkant, och forskaren får tillgång till viktig kompetens i sitt arbete. Under sommaren kommer de tjugo studenterna ägna sig åt ämnen som ekobatterier, whiplashskador, materialforskning och biopsier, för att de forskningsbaserade lösningarna ska komma samhället till nytta.

LEADs satsning på Sommarmatchen är en möjlighet till ett unikt sommarjobb för studenter, där utvalda deltagare får i uppdrag att aktivt jobba med antal forskningscase från universitetet. Arbetet handlar om att kommersialisera produkter och tjänster sprungna ur forskningen vid Linköpings universitet, genom till exempel prototyparbete, marknadsanalys eller interaktionsdesign.

Sommarmatchen är ett sätt att sammanföra studenterna och forskarna, med utgångspunkten att den utvalda deltagaren kan bidra med sin kompetens för att få ut en idé på marknaden. Fokus är att skapa sommarjobb som är givande för både studenternas utveckling och framtida karriär, och forskningsidéns möjlighet till kommersialisering. Målet är att forskningsidéerna i slutänden ska komma till nytta för samhället.

– Sommarmatchen är ett effektivt sätt att skapa förutsättningar för kommersialisering av forskningen på Linköpings universitet. Jag som coach får stötta drivna unga talanger att föra den tillämpade forskningen framåt, och samtidigt sammanföra modiga och nyfikna studenter med framtidens teknologier, säger Björn Lindeberg, affärscoach på LEAD.

Matchning som genererar utveckling

Inför starten av årets omgång av Sommarmatchen bjöd LEAD och Unitalent nyligen in till uppstartsmöte för de studenter som kommer delta under sommaren. Deltagarna gavs möjligheten att träffa våra affärscoacher, och diskutera de case som deras arbete kommer handla om.

I år är 20 studenter antagna till att arbeta med 10 olika case i Sommarmatchen. En av dem är Maria Lokat, som läser fjärde året på Civilingenjörsprogrammet inom Energi, miljö och management med inriktningen Hållbart företagande. Tillsammans med ytterligare en deltagare kommer hon arbeta med ett projekt om platta batterier, och göra en marknadsundersökning för småskaliga och mer miljövänliga batterier.

– Jag hoppas att Sommarmatchen kan ge mig stor insikt i näringslivet, och öppna dörrar för att arbeta med nya startupföretag och innovation. Som student får jag lära mig hur man kan förverkliga en idé, det är inspirerande, säger Maria Lokat.