Linköpings universitet är fullt av nyfikna entreprenöriella studenter som är hungriga efter nya utmaningar. Genom ett spännande sommarjobb under fem intensiva veckor får studenterna arbeta hands-on med att utveckla och accelerera idéer sprungna ur forskning på universitetet. Emma Himmelmann är en av studenterna från sommarens upplaga av Sommarmatchen. För henne var programmet nyckeln in i startup-världen och gav henne värdefulla erfarenheter. Under programmet kom hon även i kontakt med en LEAD-alumn där hon idag skriver sitt exjobb.  

Emma läser femte året på industriell ekonomi på Linköpings universitet. Hon tycker att det är spännande att förstå hur saker och ting fungerar och har ett stort intresse för teknik och innovation. Miljö och hållbarhet kopplat till teknik är en av hennes hjärtefrågor och just nu gör hon en master med inriktning mot energi- och miljöteknik. Teknik- och innovationsintresset växer fram redan under gymnasiet när hon under arbetet med att bygga ett UF-företag får möjlighet att sätta sig in i produktutvecklingsprocessen. När hon senare hör talas om LEAD och Sommarmatchen blir hon genast nyfiken och väljer att ansöka till programmet.

“Jag tyckte att det lät som ett spännande och dynamiskt sommarjobb. Det kändes roligt att få vara med i förstudien av en idé och göra marknadsanalys, försöka förstå produkten eller lösningen, men också behovet och nyttan av den”

Praktik är inte en del av Emmas universitetsutbildning, men för henne är praktiskt arbete en viktig del i utbildningen och något hon saknar. Att som student få komma ut från universitetskontexten och in på en fartfylld arbetsplats där man är omringad av erfarna personer är viktigt för henne. Hon vill testa på att arbeta skarpt med marknadsanalys och djupdyka i specifika frågor, men också bli bekväm med att hålla i intervjuer och nätverka med personer i branschen. Det är en stor anledning till varför hon söker sig till Sommarmatchen. Emma beskriver tiden på LEAD som givande på många sätt. Det är spännande att se hur arbetet i många nystartade bolag går till och att få träffa många engagerade och drivna personer bakom idéerna. Under Sommarmatchen kommer hon även i kontakt med LEAD-alumnen Nordic Energy Audit, där är hon idag skriver sitt exjobb. Nordic Energy Audit arbetar med att effektivisera energiförbrukningen hos företag. Emma jobbar dels som energispecialist och gör kartläggningar hos företag för att ta reda på hur de kan bli mer effektiva. På så sätt blir företagen mer miljövänliga och de kan spara pengar. Dessutom hjälper hon bolaget med kommunikation och marknadsföring.

”Det är superkul att få vara med i arbetet på ett mindre bolag. Man får testa på många olika uppgifter och vara med på fler plan, lite ‘learning by doing’. Det är det jag tycker om med startups. Du får ta dig an olika uppgifter och du måste kunna hoppa in där det behövs”

Under hela programmet får studenterna hjälp och stöttning av LEAD. Varje team tilldelas dessutom en affärscoach som agerar bollplank. Studenterna tar även hjälp av varandra och andra personer omkring sig. För Emma är det en stor trygghet att veta att hon aldrig är ensam och att det alltid fanns hjälp att få. Den levande miljön på LEAD och vad den innebär för den entreprenöriella och personliga utvecklingen är också något som Emma bär med sig. Att få tillbringa sin tid på en inkubator var inte något hon hade lagt särskilt mycket tanke på innan programmet, men som hon menar hade en stor betydelse för sin utveckling. Emma beskriver det själv som en peppig kultur och en miljö perfekt att nätverka i.

Emma Himmelmann sommarmatchen 2022

“Det finns en stor öppenhet bland alla där och de var väldigt nyfikna på oss. Hela den kulturen som finns på LEAD tycker jag var otroligt roligt att se och få uppleva. Det är en glad energi och det är enkelt. Det är ingen tävling bolagen sinsemellan, alla vill varandra väl”

Under Sommarmatchen 2022 deltar 20 studenter som arbetar i team om två. Varje team tilldelas en idé och får i uppdrag att ta reda på om det finns ett behov av den på marknaden, vem som har behovet, varför behovet finns och om det finns plats på marknaden att komma in med lösningen. Emmas team får i uppdrag att utforska potentialen och marknaden hos högkvalitativa sensorer för ventilation. Med sensorerna kan olika luftvärden i rum eller lokaler mätas och därefter kan ventilationen justeras så att du varken har mer eller mindre ventilation än nödvändigt. Under fem veckor arbetar de med att försöka förstå produkten och vilka problem den löser. Därefter försöker de ta reda på vilken marknad den kan tillämpas på. För Emma, som inte har någon erfarenhet av området och tekniken sedan tidigare, innebär större delen av arbetet i början att sätta sig in i teknikområdet.

“Det var spännande och roligt att få sätta sig in i något som man inte kan något om. Jag hade absolut ingen koll på området innan, så det vara bara att lära sig. När man börjar förstå någonting så börjar det ofta bli intressant och så var det verkligen i mitt fall”

Sommarmatchendeltagarnas arbete med utvecklingen av idéerna är mycket värdefullt för idéägarna. De kommer in med nya fräscha ögon och har ofta egna tankar och idéer som kan bidra till idéutvecklingen. Efter att ha gjort mycket research om teknikområdet börjar Emmas team med arbetet att hitta en marknad och ganska snabbt riktar de in sig på fastigheter, framförallt skolor, där många i branschen upplever att ventilationen ofta är dålig. Efter att ha undersökt målgruppen en längre tid inser Emma och hennes kollega att det redan finns lösningar och att problemet snarare handlar om en ekonomisk tillgång. Därifrån byter de inriktning och väljer istället att undersöka behovet hos industrier som tillverkar kemikalier, färg eller andra produkter där det förekommer många skadliga ämnen i luften. Det visar sig vara en mer passande marknad för tekniken.

“Att komma fram till att en marknad inte kommer att fungera för en lösning betyder inte att man är klar. Då måste man leta vidare. Det enda det betyder är att man kan säkerställa att det inte är den vägen man ska ta. Det är också en framgång och i det här fallet insåg vi att fastigheter inte var rätt väg att gå så då testade vi en annan väg”

Vikten av att prata med människor är en lärdom som Emma tar med sig från programmet. En stor del av arbetet går ut på att kontakta människor och det är något som hon inte hade gjort på det sättet innan. En insikt hon får är att det går mycket snabbare att prata med människor och ställa frågor till personer som är mer insatta i en fråga än att försöka ta reda på det på egen hand. Enligt henne är Sommarmatchen ett perfekt träningstillfälle där man tvingas pusha lite på sin egen comfort zone.

“Sommarmatchen gav mig möjlighet att ta mig in i startup-världen och möta människor med olika kompetenser och erfarenheter som jag kan lära av. Det är ett unikt och spännande sommarjobb som gav mig otroligt mycket värde och värdefulla erfarenheter inför arbetslivet. Genom programmet lärde jag känna många nya människor, fick nya vänner och ett helt nytt kontaktnät. Dessutom fick jag ett jobb genom Sommarmatchen och det känns superkul”

Framåt vill Emma fortsätta att arbeta med innovation och affärsutveckling. Hennes mål att jobba med något som hon tycker är roligt och känner stort engagemang för, och på ett eller annat sätt vet hon att miljö och hållbarhet kommer vara i en del av det.