I länder som Mali och Burkina Faso lagar 80 % av befolkningen mat över öppen eld med ved eller träkol som energikälla. Det leder till problem både med avskogning och med inomhusmiljö. Att elda med ved och träkol leder till Household Air Pollution, vilket 4,2 miljoner människor dör till följd av varje år. Det här är ett stort problem.

Ett annat problem är att det i sub-sahariska Afrika är över 600 miljoner människor som inte har tillgång till el. Tillgång till el är en möjliggörare för att kunna ta sig ur fattigdom.

De här två problemen är bakgrunden till företaget Solar Bora, som utvecklar Next Generation Solar Household Systems för den afrikanska landsbygden. Systemet ger användaren känslan av att ha tillgång till elnät, trots att man inte har det. Med ett system från Solar Bora kan användaren laga mat på induktionshäll, och därmed slippa använda ved eller träkol för matlagningen. Man kan även driva en micro business och i och med det tjäna pengar.

I oktober gjordes den första riktiga kundinstallationen efter en tids arbete med teknikutvecklingen. Då levererades två system till ett storkök i Mali, där man lagar mat för ungefär 160 personer varje dag. Man har tidigare lagat maten över öppen eld och eldat med ved inomhus. Arbetsmiljön för kökspersonalen har varit dålig, och matlagningen har tagit lång tid. Nu byter man ut den öppna elden mot tio induktionsplattor som drivs från Solar Boras system.

Att leverera detta första kundprojekt är en stor framgång för företaget men det har krävt en hel del arbete under 2018. Vi har nu en bra grund att stå på och kan se fram emot att utveckla både hårdvara och mjukvara mer, köra långtidstester på plats tillsammans med kund, och utvärdera affärsmodellen.