Vinnarna av årets länsvinnare för SKAPA-priset och SKAPA-talang i Östergötland har utsetts. Erik Martinsson, VD och grundare av LEAD-bolaget ArgusEye, har utsetts till regional vinnare av SKAPA-priset. Priset hyllar de som har bidragit mest till nyskapande och utvecklingen av produkter och tjänster med kommersiell potential. Tabea Schroth, Marknadschef på LEAD-alumnen MIMSi Materials, har utsetts till den regionala vinnaren av SKAPA-talang för unga innovatörer. Tabea, som är under 30 år, har visat att ålder inte är en hindrande faktor för innovation.

ArgusEye utvecklar ett sensorsystem som revolutionerar läkemedelstillverkning. Genom att använda avancerad sensorteknik med integrerade sensorer kan viktiga processparametrar och kvalitetsindikatorer nu mätas och övervakas i realtid inom läkemedelsindustrin. Denna teknik är resultatet av 15 års forskning vid Linköpings universitet och kombinerar två tekniker: nanoplasmonik och fiberoptik.

I dagens läkemedelsindustri är många av de mest banbrytande och livsviktiga medicinerna baserade på biologiska substanser. Detta inkluderar flera typer av vacciner och cancerläkemedel. Tillverkningsprocessen för dessa produkter är extremt komplex och kräver högsta möjliga kvalitetskontroll. Många tester och övervakningsåtgärder måste utföras vid varje steg i tillverkningsprocessen, och detta kan ofta vara tidskrävande och kostsamt.

Argus Eyes lösning gör det möjligt för en mer effektiv och exakt övervakning av läkemedelstillverkningsprocessen, vilket i sin tur leder till snabbare produktionscykler och minskade kostnader. Argus Eye sensorsystem spelar en viktig roll i att säkerställa att värdefulla läkemedel kan tillverkas på ett säkert, kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt, vilket i slutändan gynnar patienter över hela världen.

Jag är väldigt glad och stolt över att bli tilldelad årets SKAPA-pris här i Östergötland. Det ligger mycket hårt arbete bakom, så det är verkligen roligt att det uppmärksammas. Att utveckla ny och banbrytande teknik är en lång process som kräver tålamod och uthållighet. Att få ha varit med och tagit detta från labbet hela vägen ut till de stora läkemedelsbolagen har varit en otrolig erfarenhet, och vi ser verkligen fram emot att fortsätta expansionen av ArgusEye.

Priserna delades ut av landshövding Carl Fredrik Graf och Almi Östergötlands vd Mats Philipsson, vid en ceremoni på Linköpings Slott. SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer är initiativ som uppmuntrar och belönar innovation i Sverige. SKAPA-priset, med en prissumma på 500 000 kr, har funnits sedan 1986 och belönar även regionala vinnare med 10 000 kr. SKAPA-talang för unga innovatörer ger 150 000 kr i prissumma och stöder unga talanger som strävar efter att göra skillnad.