Under tisdagen hölls Serendipity Challenge Summit i Stockholm i syfte att samla startups, företagsledare, politiker och investerare för att diskutera innovation, entreprenörskap och framtidens teknik. I den tillhörande utställningen fanns bland annat LEAD-bolaget Invisense, som var ett av 24 bolag som pitchade i finalen på Serendipity Challenge 2017. På plats var också Emil och Robert från LEAD Entrepreneurs in Residence – LEADs traineeprogram för att utveckla idéer till startups, som nedan sammanställer sina nya insikter från dagen.

Emil och Roberts take-aways från dagen

Robert och Emil från LEAD Entrepreneurs in Residence

Både Apotekets VD, Ann Carlsson, och IBM Swedens VD, Johan Rittner, framförde hur attityden bland storbolag har förändrats – intresset för startupvärlden är större än någonsin. Vad detta konkret består i, förutom deras partnerskap och förbättring inom användarvänlighet och design var dock svårare att förstå. De fick sig också en vänlig känga av Jacob de Geer, medgrundare/VD iZettle, som menade på att etablerade företag fortfarande inte gillar förändring, att industribolag inte är framtiden och ”cash är inte king”. Att iZettles VD står för det citatet är kanske inte så svårt att förstå.

Under paneldiskussionen med investerare från Atomico, BackingMinds, Almi Invest och Northzone, fick vi ytterligare reflektioner kring startups betydelse för storbolag. Enkelt uttryckt hade storbolagen inte överlevt utan startups och småföretags innovationer. Vidare underströk paneldeltagarna hur påtaglig kompetensbristen bland startups är idag. Det finns kapital och bolag men inte tillräckligt med kompetens. Kompletterande team är något som värderas högt och en förutsättning för bra team är att alla i dem har olika kompetenser men också är de bästa på det de gör. Att hitta dessa talanger är en fortsatt stor utmaning.

 

Stina Nilimaa Wickström, VP Product Design för Volvo Group och Konrad Bergström, grundare/VD, Zound Industries höll i en intressant diskussion kring betydelsen av design för startups. Att först och främst bredda begreppet design och inte bara ta med den estetiska aspekten utan också den funktionella och ergonomiska var något Bergström betonade. Nilimaa Wickströms definition av begreppet är också något vi tar med oss: ”Design för mig är flyt, bekymmerslöst och när allt bara funkar”. Att inse hur viktigt det är att designa för användare i alla steg och att alltid fokusera på upplevelse, funktion och känsla är viktigt oavsett vilken bransch man befinner sig i.

En av de mer intressanta diskussionerna tyckte vi var den som hölls kring ”Monetizing Data – Digitalization and AI for Increased Profitability” med Susanne Najafi, grundare BackingMinds, Anna Felländer, Digital Economist och Mikko Honkanen, medgrundare/VD, Vainu. En av de mer centrala insikterna var något Najafi uttryckte som ”AI är inte ett affärsområde, det är ett verktyg”. Då nya användningsområden och möjligheter tillkommer i området kring AI och machine learning kommer frågan kring regulation bli allt viktigare. Utan att aktivt implementera restriktioner och transparens i utvecklingsprocessen kommer ämnen som integritet bli allt mer problematiskt. Det krävs alltså att företagen aktivt tänker kring detta i förväg och att fler konsumenter kräver regulation, inte statsmakter som upprättar impopulära regleringar för den stora massan.

  

Intervju med Truecallers grundare

Dagen avslutades med en längre intervju med Truecallers inspirerande grundare Nami Zarringhalam. Att bara lyssna på hans och Truecallers resa, där de nu har 250 miljoner användare världen över, gav oss motivation till våra egna projekt. Några av de främsta insikterna vi fick var hur viktigt det är att tänka ordentligt på om man vill ta in externt kapital, eftersom det innebär en stor förändring för en startup. Som Zarringhalam uttryckte det: ”VC är en helt ny värld, det finns ingen återvändo”.

En annan poäng var hur viktigt det är att vara bekväm med att styra sitt eget bolag. Det är många smarta människor som kommer vilja ge råd men att gå efter det alla tycker är omöjligt och leder till ett ängsligt ledarskap. Slutligen tyckte vi det var intressant och smått chockerande hur Zarringhalams förhöll sig till lönsamhet. Han var nämligen tämligen obrydd över vinsten i bolaget. Truecallers investerares inställning har varit att så länge användartillväxten är hög så kommer det skapas sätt att bli lönsamma så småningom. Detta är något Truecallers sannerligen har lyckats med och baserat på att de räknar med att bli lönsamma på månadsbasis i år så verkar deras strategi vara framgångsrik.