Den 10 Maj installerade LEAD-bolaget SeaPattern sin första vattenkraftsturbin i Svartåfors vattenkraftstation, som tillhör Tekniska verken i Linköping. SeaPattern utvecklar en AI och simuleringsbaserad teknologi som ökar mängden el som kan genereras i en redan installerad vattenkraftsanläggning, ökningen av el kan vara upp till 10%. 

Vi är såklart mycket nöjda med resultatet idag, både logistiken med transport och installation av turbin, men framför allt att turbinen initialt presterar som den skall”, säger Niklas Boman, VD på SeaPattern

Genom att installera en eller flera av SeaPatterns egenutvecklade hydrokinetiska turbiner direkt efter en existerande vattenkraftsanläggning, kan de utnyttja den energi som finns från det rörliga vattnet som redan har passerat de traditionella turbinerna. Efter flera timmars installationsarbete då kraftstationen var avstängd slutfördes installationen och vattnet släpptes sedan på igen med lyckat resultat.

SeaPattern och Tekniska verken har formaliserat ett samarbete för att testa och verifiera SeaPatterns teknologi som ger ökad elproduktionen hos Tekniska verken för energiutvinning i deras vattendrag.

Under kommande månader kommer flera tester att göras för att verifiera mjukvara och turbinens
effekt. ”Samverkan med Tekniska verken har varit mycket viktigt för denna framgång och vi ser
fram emot att fördjupa samarbetet framöver”
, säger Niklas Boman, VD SeaPattern.

”Dialogen med SeaPattern har intensifierats det senaste halvåret, och vi är mycket positiva till
dessa tester och samarbete. Det är en intressant produkt som potentiellt kan ge oss ytterligare
kapacitet i vattenkraftsstationen och vi ser fram emot resultaten från testerna”
säger Ola
Palmquist, Affärsenhetschef Vattenkraft Tekniska verken