33-listan-vinnare-news

På tisdagskvällen stod det klart att Schemagi är ett av Sveriges 33 mest lovande unga teknikföretag. Med de världsunika verktyg och metoder Schemagi tagit fram, är potentialen enorm att få resurserna inom vård och omsorg att räcka till. Katarina Nyhammar, vd på Schemagi, är mycket stolt över att Schemagi platsar på listan men inte förvånad. Hon menar att det behövs satsningar på väldfärdsteknologi för att klara framtidens behov.

– Vi har med hjälp av forskning inom optimeringslära tagit fram världsunika verktyg och metoder som hjälper till att lösa en av samhällets största utmaningar, att få resurserna att räcka till inom vård och omsorg och att få medarbetarna inom sektorn att orka. Med den optimering av schemaläggning som vår tjänst innebär skulle över 32 miljoner timmar kunna frigöras varje år inom vård och omsorg, bara i Sverige. Det motsvarar 20 000 fler medarbetare, för samma kostnad som idag.

I dagsläget har Schemagi ett 50-tal kunder i Sverige samtidigt som fler och fler upptäcker fördelarna med att ta hjälp av Schemagi för att lösa schemapusslet.

– Just nu finns våra kunder endast i Sverige, men behovet av vår lösning finns överallt där vård- och omsorgspersonal är schemalagda. Vi hjälper också kunderna att analysera alternativa vägar eller att göra konsekvensanalyser på ett strategiskt plan, potentialen är enorm, säger Katarina Nyhammar.

Ny välfärdsteknologi

Schemagis schemaoptimerare använder optimeringsmetoden tabusökning, en form av metaheuristik. Miljontals möjliga scheman undersöks för att kunna väga olika önskvärda egenskaper mot varandra, samtidigt som hårda begränsningar såsom lagar, regler och verksamhetskrav måste hållas.

– Detta kräver gott om beräkningskraft, men den snabba utvecklingen på hårdvarusidan gör att optimeringen går att köra på kostnadseffektiva standarddatorer, säger David Björkevik, systemarkitekt på Schemagi.

Via en molntjänst kan medarbetarna som ska gå på schemat lämna sina synpunkter på hur de vill ha sitt schema, något som motorn tar hänsyn till med bibehållen rättvisa.

– Schemagis experter tar tillsammans med kunden fram förutsättningarna för schemat och tar hand om optimeringskörningarna. Färdiga scheman importeras sedan till kundens befintliga administrativa system och kan även laddas ner av medarbetarna på molntjänsten, avslutar David Björkevik.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Nyhammar, vd Schemagi AB
Tel: 0768-71 46 14
katarina.nyhammar@schemagi.se