LEAD-alumnen Schemagi hamnar på plats 6 då Internetworld för för åttonde året i rad utser Sveriges hetaste digitala entreprenörer.
 
SCHEMAGI erbjuder tjänster för automatisk schemaläggning inom vård och omsorg. SCHEMAGIs tjänst förenar en verksamhets unika behov av bemanning och kompetens med medarbetarnas behov av inflytande över schemat, samtidigt som schemat uppfyller såväl generella som arbetsplatsspecifika regler.

Läs mer på internetworld

Läs mer om Schemagi