LEAD-alumnen XMReality AB har tecknat ett treårsavtal med Saab AB, som tillhandahåller lösningar globalt för militärt försvar samt civil säkerhet, för användandet av Remote Guidance. Det initiala ordervärdet uppgår till cirka 1 600 TSEK.

Den initiala ordern täcker de kommande 9 månaderna, efter den perioden kommer antalet licenser ses över för efterföljande period av avtalet. Kontraktet avser mjukvarulicenser samt serverunderhåll och inkluderar inte någon hårdvara. Som en stark aktör inom försvar och säkerhet så har Saab mycket höga standarder för deras verksamhet vilket har lett till en grundlig utvärdering av XMReality Remote Guidance. Både mjukvaran samt potentiella användningsområden har utvärderats och mjukvaran har följaktligen även genomgått en specifik säkerhetsackreditering.

”Det här är en väldigt viktig order som positionerar XMReality inom aerospace- och försvarssektorn där både säkerhetskrav och övriga krav är mycket höga. Från min långa erfarenhet inom denna bransch ser jag många potentiella användningsområden där XMReality Remote Guidance kan skapa mervärde och effektivisera processer.”, säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

Avtalets utformning medför att merparten av åtagandet kommer att levereras i början av avtalsperioden. Således kommer merparten av ordervärdet att intäktsföras som nettoomsättning i enlighet med detta.