LEAD-alumnen Schemagi, som har utvecklat en tjänst för att outsourca schemaläggning, vann nyligen årets Rookiepris. Nu gör företaget en nyemission för att skala upp verksamheten i snabb takt. De nya delägarna är Almi Invest, Anders Pernes, grundare till Sensia, Kenth Ericson grundare till Opic och Softlab samt Andreas Bielkhammar på Bielkhammar Förvaltning.
 

– Nyemissionen innebär att vi kan ta nästa steg i vår satsning framåt, samtidigt som vi utökar vår kompetens i styrelsen ytterligare. Vi ökar dessutom personalstyrkan och söker sex nya medarbetare. Vår marknadspotential är mycket stor inom såväl vård- och omsorgssegmentet som andra personaltäta branscher, säger Katarina Nyhammar, vd på Schemagi.

Schemaläggningstjänsten är baserad på avancerad optimeringsteknik och har utvecklats av forskare vid Linköpings universitet. Med den här tekniken kan en verksamhet uppnå en produktivitetshöjning på mellan 5 och 12 procent, enligt beräkningar gjorda hos Schemagis befintliga kunder.  

6 miljoner timmar till kärnverksamheten

Att lägga arbetsscheman inom personaltäta organisationer är både komplicerat och tidskrävande. Framförallt om det handlar om företag eller enheter som behöver bemanning dygnet runt. I dagsläget har Schemagi ett 40-tal kunder inom offentlig och privat vård och omsorg.

– Om exempelvis landets alla vård- och omsorgsenheter skulle använda schemaläggningstjänsten skulle 6 miljoner timmar per år frigöras från vårdpersonal. Tid som istället skulle kunna läggas på omvårdnad, säger Katarina Nyhammar.

– Vi ser en uppenbar nytta med Schemagis tjänst som flyttar resurser från planering till utförande. Det är ett fantastiskt exempel på en tjänst som kan skapa stor nytta för såväl vårdtagaren, vårdgivaren som samhället, säger Anders Pernes, investerare.

Motiveringen till årets Danske Banks Rookiepris: ”Genom ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete har bolaget erhållit kommersiellt genombrott där optimering av mjuka faktorer förenas med omfattande produktivitetsförbättringar. Marknadspotentialen är betydande och bolaget har potential att bli internationell”.

Läs mer om Schemagi