I samarbete med Norrköping Science Park och Europeiska flyktingfonden har Migrationsverket låtit utveckla en prototyp för hur ärendehandläggning kan synliggöras genom visualisering. Prototypen, tillika demonstratorn, är utvecklad av Infviz AB.

Infviz logo news

Verktyget ska hjälpa Migrationsverket att öka överskådligheten och stärka styrningen av överföringen av kvotflyktingar till Sverige. I samband med i-Days den 7 september presenteras prototypen vid Visualiceringscenter C i Norrköping.

Samarbetet är en del i Norrköping Science Parks utveckling av kluster med spetskompetens inom interaktiva och visuella medier. Migrationsverket är först ut i satsningen på inspirationsseminarier om interaktiva och visuella medier – i-Days.

”Migrationsverket satsar mycket på att utveckla olika e-tjänster och letar ständigt efter sätt att förbättra vår verksamhet”, säger Denise Thomsson, projektledare. ”I projektet har vi tittat närmare på hur vi kan använda visualisering för att ge medarbetarna en bättre överblick över sina ärenden och möjlighet att lättare upptäcka flaskhalsar och felaktigheter. Utgångspunkten är att om handläggarna bättre kan överblicka processen, har de också bättre förutsättningar att skapa värde för de flyktingar som passerar genom den, fortsätter Denise.”

Prototypen är anpassad efter Migrationsverkets arbete med vidarebosättning, som är den organiserade överföringen av kvotflyktingar till Sverige. Processen omfattar ett flertal steg, från att ett ärende presenteras för Migrationsverket av FN, till dess att personen kan resa in och bosätta sig i en svensk kommun.

”Det är spännande att ha med ett statligt verk i ett sådant här innovativt sammanhang, säger Bo Sundborg”, Norrköping Science Park. ”Informationsvisualisering underlättar för alla verksamheter med stora datamängder att hantera. De principer vi finner inom informationsvisualisering kommer definitivt finnas med i framtidens beslutsstöd, handläggningssystem och kommunikationslösningar. Det känns extra bra att få visa att det är i vår region som svensk visualiseringsteknik omsätts till verklig nytta, fortsätter Bo.”

Kontakt
Norrköping Science Park: Bo Sundborg, 011-26 41 91, Ulrika Bäckström. 011-26 41 92
Migrationsverket: Denise Thomsson, 010-485 30 47