LEAD-alumnen Edevas aktiva farthinder, Actibump. håller på att installeras på ytterligare en plats i Sverige, denna gång i Helsingborg. Actibump är ett trafiksäkerhetssystem som lämnar en plan väg för den som håller tillåten hastighet, medan den ger en fysisk påminnelse till den som inte gör det. Actibump har varit i bruk i Linköping sedan 2010 och finns på nio platser i Sverige. Kullavägen i Helsingborg blir den tionde. Systemet har utvärderats av både Trivector Traffic och gatukontoret i Malmö stad, och har visat bra resultat och kraftiga fartsänkningar i trafiken.

– Actibumpsystemet används framgångsrikt på flera platser i Malmö och i fler städer runt om i landet. Oavsett vilken hastighet trafiken har hållit innan har hastigheten gått ner till den skyltade, berättar Karin Wiklund, marknaskommunikatör på Edeva.

Systemet fungerar så att om man kör i tillåten hastighet händer ingenting. Fortkörare däremot aktiverar en lucka som är integrerad i vägen. Luckan fälls ner några centimeter och man kör emot en kant.

– Vi gillar att den som kör i rätt hastighet inte drabbas av något. Folk tycker inte om när vi gör upphöjningar, de drabbar ju alla som kör förbi, säger Kristoffer Axelsson, projektledare på Helsingborgs stad som ansvarar för projektet.

Vid frågor om Actibump kontakta Karin Wiklund, 013 -474 61 03 karin.wiklund@edeva.se

Läs mer om installationen i Helsingborg i Edevas pressrelease >>