Nyheter

Vinnova beviljar stöd till LEAD

VINNOVA har beslutat att ge finansiering till 18 företagsinkubatorer runt om i landet. Inkubatorstödet ska bidra till att det blir fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige. Sammanlagt fördelas 55 miljoner till de 18 inkubatorerna och LEAD är en av de företagsinkubatorer som får flerårig finansiering av VINNOVA.
 

- Vid urvalet av vilka inkubatorer som får stöd har vi besökt alla inkubatorer och via intervjuer utvärderat hur de arbetar med rådgivning till företag. Vi har använt oss av externa bedömare i det arbetet. Den samlade bedömningen är att alla de sökande inkubatorerna håller hög klass och konkurrensen var mycket stark, säger Marie Wall, ansvarig för inkubatorprogrammet på VINNOVA.

Inkubationsstödet är Vinnovas första utdelning sedan de tog över ansvaret från Almi.

– Regeringen vill se fler kunskapsintensiva företag runt om i Sverige. Därför är det glädjande att Vinnova spetssatsar på högpresterande inkubatorer som kan bidra till fler sådana företag, säger näringsminister Mikael Damberg (S) i ett pressmeddelande.

Läs mer i artikeln i affärsliv