Nyhetsarkiv

Solar Bora vinner internationellt innovationspris

LEAD-bolaget Solar Bora utses som vinnare och får pris i Quality Innovation Award för sitt cirkulära system att använda solpaneler i utvecklingsländer och fick även ett internationellt pris i kategorin Cirkulär... LÄS MER >>

LEAD-bolag tilldelas pengar för energiprojekt

LEAD-bolagen Ligna Energy och Solarbora får stöd när Energimyndigheten letar energiinnovationer bland små och medelstora svenska företag. Sammanlagt delar myndigheten ut drygt 30 miljoner kronor. Ligna Energy har fått två... LÄS MER >>

LEAD ökar chansen att lyckas som företagare

Enligt flera undersökningar överlever endast 10 procent av alla nystartade företag. När företagsinkubatorn LEAD summerar boksluten för året 2019, är överlevnadssiffran bland bolagsportföljen mycket högre. På LEAD är 72,9% procent... LÄS MER >>

PU sensor stärker kassan med 14 MSEK

PU sensor har nyligen genomfört en nyemission som omfattat drygt 10 MSEK och tillsammans med nyligenbeviljad bidragsfinansiering så stärker bolaget kassan med 14 MSEK under 2020. Trycksår (liggsår) är en... LÄS MER >>

Minskat lidande och kostnader med PU sensor

Genom att förutse risk för trycksår kan preventiva insatser sättas in, vilket minskar lidande patienten och sparar resurser inom sjukvården och äldreomsorgen. Det är slutsatserna i en rapport från Linköpings... LÄS MER >>