Nyheter

Medicinjätten Pfizer tecknar avtal med AMRA

AMRA

AMRA har ingått ett unikt internationellt samarbete med Pfizer Inc. för att med magnetkamera undersöka sambandet mellan fett- och muskelsammansättningen i kroppen och riskfaktorer för sjukdomar såsom fetma och diabetes.

AMRA kommer tillsammans med Pfizer att analysera mätningar från fett och muskelmassa genom bilder tagna med magnetkamera (MR) på 7000 personer från det brittiska Biobanks registret. Syftet med samarbetet är att kunna ge en bättre förståelse för sambandet mellan kroppssammansättning och risk för fetmarelaterade sjukdomar.

"Samarbete har potential att ge en bättre förståelse i förhållandet mellan fett och muskler distribution och fetmarelaterade sjukdomar som diabetes, NASH och hjärt-kärlsjukdomar", säger Tommy Johansson, koncernchef på AMRA. "Eftersom fler uppgifter blir tillgängliga via samarbeten som vårt, kommer vi att vara bättre rustade för att fatta beslut om hur man kan förbättra och anpassa behandlingar för personer med fetmarelaterade sjukdomar." fortsätter Tommy.

Läs mer om Amra och Pfizers sammarbete i Ny Teknik