Nyheter

LEAD-bolaget BioReperia tar in 8 miljoner för snabb och träffsäker cancerbehandling med hjälp av zebrafiskembryon

Linköpingsbolaget BioReperia tar in åtta miljoner kronor från ALMI Invest, den schweiziska Life Science-investeraren Hemex AG samt affärsänglar från Schweiz, Tyskland och Sverige. BioReperia har utvecklat en banbrytande innovation som skräddarsyr individanpassade cancerbehandlingar och därmed minskar lidande och dödlighet hos cancerpatienter.

Målet med BioReperias teknik är att radikalt minska cancerdödligheten genom att förutsäga den mest effektiva cancerbehandlingen för enskilda patienter. Inom loppet av en vecka ska BioReperia kunna ge besked till behandlande läkare vilket läkemedel som är mest effektivt för att behandla den aktuella patientens tumör. Istället för dagens 4-6 månaders lång väntan med stor oro hos patienterna kan behandlingen starta omedelbart.

Ett av BioReperias mål är att släppa den första produkten för att skräddarsy behandling av urinblåscancer för varje enskild patient inom två år. Därefter följer flera andra cancerdiagnoser. Marknaden för individbaserad behandling inom sjukvården växer snabbt och förväntas nå 96 miljarder USD 2024.

– Investeringen betyder mycket för bolaget i och med att stark branschkunskap kommer in med nya investerare vilket gör att vi kan accelerera utvecklingen av framtida produkter. Finansieringen kommer att användas till att stärka teamet, för internationell expansion och för att ta den kliniska produkten inom individbaserad cancerbehandling till marknaden, säger Anna Fahlgren, vd på BioReperia.

 

Bolagets zebrafiskmodell används redan idag vid läkemedelsutveckling i Norden och Schweiz. Genom metoden kan läkemedelsbolag korta ned tiden radikalt för utveckling av nya läkemedelssubstanser och därmed spara mycket tid och kostnader.

Läs mer >>