Nyheter

Investering i augmented reality glasögon

LEAD-alumnen XMReality lanserar nu produkten XMExpert som gör det möjligt för en tekniker i fält att få hjälp i realtid av en expert på hemmaplan vid underhåll av avancerade tekniska anläggningar med hjälp av glasögon med augmented reality teknologi (förstärkt verklighet).
xm-Reality-expert_NewsImage
XMEpert

Via mobilt bredband kan teknikern och experten se samma bild och kommunicera med varandra. Teknikern ser både det som finns framför honom och infällda bilder från experten genom sina videoglasögon. På sin dator ser experten samma sak som teknikern ser och kan på så sätt ge instruktioner i realtid genom att peka i bilden. Teknikern och experten kan prata, gestikulera och visa varandra komponenter och verktyg.

- Reaktionerna från marknaden visar att satsningen är helt rätt och att vår produkt fyller ett viktigt behov inom flera olika industrigrenar, säger Torbjörn Gustafsson, VD på XMReality.

I samband med lanseringen av XMExpert investerar Innovationsbron 1,5 miljoner i företaget vilket innebär att XMReality snabbt kan ta tillvara det stora marknadsintresse som uppstått.