Nyheter

Innovationsbron satsar på Edevas intelligenta fartdämpare

Det finns ett stort behov att få fram bättre tekniska lösningar som kan sänka hastigheterna i tätorter. Innovationsbrons beslut att investera i LEAD-företaget Edevas aktiva farthinder, Actibump är ett exempel på en sådan satsning. Den låga säkerheten för oskyddade trafikanter är ett stort problem och har hög prioritet inom svensk trafiksäkerhetsforskning.
 

Actibump- Actibump är ett flexibelt system som löser många av de allvarliga problem som dagens statiska farthinder skapar. Vi bedömer att det finns ett behov för nya och bättre lösningar på ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem som kostar samhället stora belopp, säger Jenny Jansson, Investment Manager på Innovationsbron.

Läs hela pressreleasen, klicka här