Nyheter

Fokus på digitalisering och internationalisering i projektet East Sweden Evolution

East Sweden Evolution drivs av Mjärdevi Science Park i samarbete med LEAD och Hyper Island, och med stöd av Tillväxtverket. För att  fokuserar på digitalisering, internationalisering och styrelsekompetens för 11 unga tillväxtbolag från regionen, som har utvalts att ingå i projektet. Under två år kommer bolagen att delta i workshops, coaching och vid den internationella konferensen Web Sumit under 2016 och 2017 för att sedan kunna expander på den internationella marknaden med digitalisering som en naturlig plattform.

De utvalda bolagen representerar en bredd av verksamheter från olika delar i regionen. Bland annat återfinns några av bolagen som företagsinkubatorn LEAD arbetar med; Goli, Wematter, Instudy och Perkit, det finns även LEAD-alumner med i gruppen som till exempel Agricam. Dessutom har bolagen Online Voices, Briteback, Rockan, Edit & Björnen, Sibship och Lighten your day vunnit plats i projektet.

Målet är att företagen vid projektet slut ska ha påbörjat en aktivitetsplan för att etablera sig på den internationella marknaden. För de som redan påbörjat denna resa, handlar det om att få kraft och kunskap att accelerera utvecklingen.

- Att skapa attraktiva möten och samarbeten mellan grupper från olika brancher vet vi av erfarenhet kan ge många positiva effekter och ibland till och med ge upphov till nya bolag. Säger Christian Berger, vd på LEAD.Vi tror att projektet kommer att bidra till ökad kunskap inom digitaliering, något som inte bara kommer vara nyttigt för bolagen utan även framtida bolag i regionen.