Nyheter

Bra genomslag för Vecka 45

Vecka45 var en publik framgång 2012 och har också blivit en etablerat mötesplats för innovation och entreprenörskap i Östergötland. Det visar två undersökningar av genomslaget av veckan.
 

Den årliga innovations- och entreprenörskapsveckan, Vecka45, samlade 2012 drygt 4500 besökare till de över 60 olika arrangemangen. Det är en ökning från tidigare år. Nu visar en undersökning som Linköpings universitet beställt av CMA Research att kännedomen om Vecka45 ligger 14 procent bland invånarna i Linköpings kommun.

Från vecka 45LEAD var i år med och annordnade 2 spännande arrangemang; Mix and Mingle där du kunde mingla med spännande investerare och entreprenörer samt lyssna på spännande föreläsare. Samt Venture Arena, ett matchningsseminarium med möjlighet att träffa intressanta bolag och projekt med hög tillväxtpotential som söker just din kompetens.

- Det är glädjande och visar att veckan har blivit etablerad i folks medvetande. Jag tror att en viktig orsak till detta är bredden i aktiviteterna under veckan, från nyfikna barn som tar fram miljöförbättrande innovationer till forskare och företagare som möts och pratar lösningar på konkreta problem, säger projektledare Susanne Pettersson på InnovationskontorEtt.

I samband med Vecka45 delades en tidning ut till närmare 100 000 hushåll genom de två stora tidningarna i regionen. Uppföljningen visar att närmare 120 000 östgötar uppmärksammat tidningen och den annonsering som skedde inför veckan. Tillsammans med 13 000 nya besökare på Vecka45s hemsida visar det att intresset för aktiviteterna under veckan är stort.

Läs mer om Vecka 45 här