Energifyllt, inspirerande och engagerande. Så kan Venture Arena bäst beskrivas. Venture Arena är matchningsarenan för framtidens tillväxtföretag som söker nyckelpersoner. Inom ramen för Venture Arena arrangerar LEAD event där bolag och projekt som söker matchning kan visa upp sig, pitcha sin affärsidé och nätverka med intressenter.

Syftet med Venture Arena är att matcha in resurser till nya eller befintliga startups för att de ska bli ännu starkare i sin tillväxt. Det kan handla om vd-roller, affärsutvecklare, mentorer eller andra nyckelpersoner. Initiativet skapar möjligheter för bolag i Östergötland att växa och bygga stabila team. Beroende på var bolagen befinner i sina bolagsresor kan behoven vara olika. På Venture arena får de chansen att visa upp sig och träffa intressenter som förhoppningsvis leder till en framtida matchning.

För att ett bolag som söker matchning ska bli en del av Venture Arena tittar man på affärsidén, stadiet bolaget befinner sig i och vilken kompetens det söker. Personer som vill matchas in i bolag anmäler sig via Venture Arenas hemsida och deltar på matchningsevent, eller lär känna bolagen genom korta bolagspresentationer som finns på hemsidan. På Venture Arena möts regionens mest spännande tech-startups med nyfikna nyckelpersoner för att skapa framtidens matchningar.

Venture Arena arrangeras av företagsinkubatorn LEAD och delfinansieras av Region Östergötland.