Förra veckan var det dags att tacka av två LEAD-bolag som nu är redo för nästa steg i tillväxtresan och ska fortsätta sina spännande resor på egen hand som LEAD-alumner. Dessa två bolag är PU sensor och BioReperia. De har inte bara gjort ett gyllene avtryck hos LEAD, de har nu alla förutsättningar att ta världen med storm. 

Under den traditionsenliga ceremonin sparkades de två bolagen ut med guldsko, diplom, blommor och säljklocka. Guldskon symboliserar det gyllene avtryck de har gjort hos inkubatorn, samtidigt som den vittnar om att de är redo för nästa kliv på startupresan. Säljklockan ska de sätta upp på sina nya kontor för att fortsätta ringa vid varje stor affär och fira på egen hand. Tack vare den breda expertisen och kunskapen hos LEADs affärscoacher som har kunnat stötta och vägleda de två bolagen har de nu uppfyllt kriterierna för att lämna inkubatorn som alumner.

BioReperia har utvecklat en teknik som med hög precision kan bestämma effekterna av olika läkemedel hos cancerpatienter. Med hjälp av sin zebrafiskplattform kan de på bara fem dagar ta fram data om hur effektiva läkemedel är för att bromsa tillväxt och spridning hos cancerceller. Detta görs genom att celler från patientens tumör stoppas in i embryon från zebrafiskar som sedan behandlas med små mängder av olika cancerläkemedel för att undersöka vilken behandling som är mest effektiv för just den patienten. Detta resulterar i förbättrade behandlingsresultat och potentiellt minskad dödlighet för cancerpatienter.

Läs mer om BioReperia här >>

PU sensor har utvecklat en forskningsbaserad och patenterad sensorprodukt som hjälper vården att avgöra vem som riskerar att få trycksår innan de har uppstått på ett sätt som inte tidigare har varit möjligt. Produkten bygger på att blodflödet i huden mäts med hjälp av optiska sensorer. Individer med ett svagt blodflöde löper större risk att få trycksår och med hjälp av PU sensors produkt kan därför förebyggande åtgärder sättas in där de bäst behövs. Därmed kan vårdens resurser användas bättre, samtidigt som kostnader och personligt lidande minskar.

Läs mer om PU sensor här >>