LEAD har tillsammans med Cybercom utvecklat en metod för att maximera den positiva klimatpåverkan från startups. Nu presenterar de fyra startup-bolags potential att minska de globala utsläppen med 16 miljoner ton, vilket motsvarar 25% av Sveriges årliga utsläpp.

Panel under Women In Tech 2021

”Den data som vi fått tillgång till är väldigt spännande. Bara för de fyra företag som vi låtit internationella experter bedöma är potentialen 16 miljoner ton minskade utsläpp av växthusgaser till 2030”, säger Catharina Sandberg, vd på LEAD.

Potentialen från LEAD är signifikant. Som en jämförelse kan nämnas att Sveriges totala utsläpp är drygt 50 miljoner ton. De bolag som LEAD redan stödjer har med andra ord en potential som motsvarar ca 25% av de svenska utsläppen.

”Vi har ett väldigt bra team, men vi blev lite överraskade då vi förstod klimatpotentialen i vårt arbete. Med de vässade verktyg vi nu har och tydligare fokus bör vi kunna dubbla denna siffra inom två år till att stödja startups som kan leverera mer än 30 miljoner ton per år”, fortsätter Catharina Sandberg.

Målet med projektet var att tillsammans med Cybercom utforska hur LEAD kan maximera sin positiva påverkan på global hållbarhet. LEADs största möjlighet att ha signifikant påverkan är genom de startups som går igenom inkubationsprocessen. Därför var det oerhört viktigt att metoden som utvecklades kunde bli en del av de verktyg och processer som används dagligen. För att kunna utveckla metoden och säkerställa att den integrerades i verksamheten har LEAD och Cybercom arbetat enligt den digitala hållbarhetsprocess som Cybercom har utformat. Projektet, som finansierades av Swedish Scaleups, har nu avslutats och försett LEAD med en djupare förståelse, metoder och verktyg för att integrera hållbarhet i en ny generation startups.

”Att arbeta med digital sustainability tillsammans med LEAD i detta projekt har varit mycket givande. Vi ser hur ny teknik ger många nya möjligheter och deep-techinkubatorer som LEAD har en viktig roll att spela. Verktygen som vi utvecklat tillsammans har stora möjligheter att spridas, och när nu EU satsar på att ha 100 klimatneutrala städer 2030, ser vi fram mot att tillsammans med LEAD sprida detta arbete till minst 50 andra inkubatorer, vilket då skulle kunna leverera startups med potential att minska utsläppen av växthusgaser med över en gigaton (1000 miljoner ton)”, säger Niklas Flyborg, vd på Cybercom.

Inkubatorer har en unik och viktigt roll att spela i arbetet med hållbar utveckling och klimatfrågan i synnerhet, eftersom de kan påverka och förse en hel ny generations företag med rätt verktyg för att skapa smarta lösningar redan från start. Det är också viktigt att få med andra aktörer inom innovationsekosystemet för att öka möjligheterna att dessa startups kan realisera potentialen.

”Det är en stor utmaning vi har framför oss och vi ser fram mot att arbeta med intresserade inom innovationsekosystemet. Redan under projektets gång har vi fått positiv respons som omfattar allt från svenska och internationella inkubatorer, investerare på alla nivåer och från personer inom EU-kommissionen som jobbar med “green deal”, avslutar Catharina Sandberg.