Norrköping Tech Day 2024 fyllde Värmekyrkan med framtidstro för en mer hållbar värld. Tillsammans med närmare 200 deltagare och Norrköpings tech-scen skapade vi en plattform för nya insikter kring världsledande forskning inom AI och visualisering, nya samarbeten och synergier.

Tisdagen den 21 maj genomfördes fjärde upplagan av Norrköping Tech Day, detta år större än någonsin. Evenemanget, med temat visualisering och AI, samlade en inspirerande blandning av storföretag, startups, offentliga organisationer och politiker. Målet var tydligt: att lyfta fram Norrköpings starka tech-scen och skapa en plattform för nya samarbeten och innovationer.

Norrköping har en rik historia av industri och banbrytande forskning. Genom Norrköping Tech Day visar vi att vi vill fortsätta driva utvecklingen framåt och sätta Norrköping på kartan.

Jag hoppas att Norrköping Tech Day bidrar till att visa att Norrköping, genom forskningen på Linköpings universitet, ligger i absolut framkant när det gäller AI och visualisering.

Ett blandat program kring AI och visualisering

Det var LEADs Martina Hegestig som guidade oss igenom eftermiddagen som moderator. Programmet bjöd på en inspirerande djupdykning i AI:s framtidspotential och lyfte fram vikten av samverkan mellan olika aktörer för att realisera denna potential. Genom tankeväckande presentationer och engagerande talare belystes AI:s förmåga att transformera olika branscher, från att skapa realistiska virtuella världar till att utveckla intelligentare robotar.

En av programmets keynote, Anders Ölme från NVIDIA, visade hur generativ AI kan användas för att skapa realistiska simuleringar för diverse ändamål, från att utbilda butikspersonal till att förutsäga klimatförändringar. Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet, belyste hur AI kan integreras i robotik för att skapa intelligentare system som kan förbättra vår förståelse av AI.

Vår tredje keynote belyste human-centered AI, där Anders Ynnerman från Linköpings universitet betonade vikten av att designa AI som samarbetar effektivt med människor. Han framhävde visualiseringens roll i att möjliggöra bättre samverkan och lyfte fram Norrköpings position som en ledande aktör inom AI-innovation.

Ett samarbete mellan LEAD, Norrköping Science Park och Visualiseringcenter C

I partnerskap med Ny Teknik, Linköpings universitet och Visual Sweden

Martina Hegestig inledde programmet genom att berätta sin personliga relation till hur samarbetet startade och resulterade i Norrköping Tech Day: ”2019 satt jag i ett strategimöte med representanter från både offentlig och privat sektor där vi diskuterade framtida affärsstrategier för Norrköping. Det var över 100 personer i rummet, men ingen nämnde tech-scenen eller ens kände till de innovativa företag och den forskning som bedrivs här i staden. Då kände jag att jag behövde göra något”.

Martina tog frågan vidare för att skapa ett evenemang i Norrköping som katalyserar innovation och tillväxt.

”Vår vision var att vi ska visa upp några av de spännande och viktiga framstegen som händer i Norrköping – saker som är viktiga inte bara för oss, utan för hela Östergötland, för Sverige och för att skapa positiv förändring i världen.”

Vår vision var att vi ska visa upp några av de spännande och viktiga framstegen som händer i Norrköping – saker som är viktiga inte bara för oss, utan för hela Östergötland, för Sverige och för att skapa positiv förändring i världen.

På scenen stod även Jonas Nilson, vd på Norrköping Science Park, för att hälsa deltagarna välkomna: ”Detta samarbete är avgörande för den forskningsnära industrialiseringen i Norrköping. Detta eventet symboliserar verkligen vår starka gemensamma förmåga utifrån våra olika roller. Det visar på en enad stor kraft mot hållbar utveckling och tillväxt i staden”.

Nytt för i år var en livlig utställningsdel

I år introducerades en utställningsdel där deltagarna kunde få en djupare inblick i arbetet som bedrivs av aktörer inom AI och visualisering i regionen. Utställningen var en succé och gav inte bara besökarna möjlighet att knyta kontakter och hitta nya samarbetspartners, utan det skapades även samarbeten utställningsdeltagarna emellan.

Utställningen bestod av en stor del av Norrköping Tech Team, ett intiativ av Norrköping Science Park för att lyfta den tekniska höjd som finns i staden. Detta görs genom bland annat Norrköping Tech Awards, exjobbsprogram och Norrköping Tech Day. Företagen som ställde ut var Holmen, Stadium, HiQ, Siemens Energy, Gaia, Interspectral, Optiplan och STMicroelectronics, som alla är en del av Tech-teamet. Dessutom ställde även Voyado, LFV, SigBit och Dataföreningen ut.

NyTeknik var på plats för att lyfta 33-listan

NyTeknik, en av Sveriges ledande tidningar inom teknik och vetenskap, var samarbetspartner i år. På scenen deltog Helena Wiktelius för att lyfta fram 33-listan, ett årligt initiativ från NyTeknik som syftar till att synliggöra de mest innovativa startup-bolagen med störst potential.

Två företag som varit med på 33-listan är LEAD-alumnerna Ligna Energy och Voysys. I ett panelsamtal med Helena Wiktelius deltog Peter Ringstad från Ligna Energy, och Torkel Danielsson från Voysys som delade med sig av sina tips och råd kring att driva ett tech-startup.

Norrköping Tech Day visade tydligt den innovativa kraften och samarbetsviljan som finns i Norrköpings tech-scen. Evenemanget har lagt grunden för nya samarbeten och en starkare tro på Norrköpings framtid som tech-stad.