I veckan åker ett av LAED-bolagen Nordic Energy Audit till Falun för uppstart av ett Interreg-projekt där fastighetsexperter från Estland, Polen, Lettland, Sverige, Ryssland och Tyskland deltar. Arbetet i projektet sträcker sig över två år, med målat att dels  ta fram en standardlösning för energiuppföljning, analys och benchmark på internationell basis, som en del av EU-kommissionens arbete med energieffektivisering.

För Nordic Energy Audits är det en viktig milstolpe där deras verktyg får internationell spridning och användning. Vi lär oss mer om andra länders energiarbete, vilket blir ett värdefullt kontaktnät för oss, meddelar glatt Oscar Spinos, Tomas Kindstedt, Gustav Andersson och Arvid Andersson.