Med start i 2019 publicerar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) en 100-lista som fokuserar på kommersialisering av forskningsresultat, listan lanserades i samband med att IVA firar 100 år. Utvalda forskare och forskarteam möter representanter från näringsliv och samhälle hos IVA. Målet är att lyfta fram forskning från Sveriges lärosäten. Forskning med potential i näringslivet, där LEAD-bolaget Nordic Energy Audit fanns reprensenterade på listan och en av de få bolag som hade chansen att pitcha under R2B Summit. Urvalet till 100-listan skedde genom nominering till IVA. I år sökte IVA forskning inom området digitalisering. Nomineringen stängdes i slutet av 2018.

Digitaliseringen öppnar upp oanade möjligheter i energiomställningen. Nordic Energy Audit är ett startup  som erbjuder digitala energidatahanteringslösningar för kunder. Genom en digital kunskapsplattform kan företag dels öka sin produktivitet och lömsamhet tack vare minskade energikostnader men också kostnadseffektivt uppfylla och överträffa de högt ställda miljökraven som ställs från myndigheter, till exempel Länsstyrelser vad gäller miljöbalkens krav på egenkontroll av energianvändningen.

De forskningsbaserade företagen från 100-listan presenterar sin forskning för ett 100-tal företag på den nya mötesplatsen R2B Summit som arrangerades på IVA i Stockholm den 20 mars. På plats bland talarna finns bland andra AI-entreprenören Anita Schjöll Brede, informationsteknologiprofessorn Amy Loutfi samt näringsministern Ibrahim Baylan.

Bakom 100-listan står  projektet Research2Business (R2B), en tioårig satsning som görs för att främja samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle. Med projektet vill IVA stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet och på så sätt stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt och hållbart perspektiv. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen och Sveriges högskolor och universitet.

Läs mer >>