LEAD-bolaget Next Period är ett av projekten som Vinnova, Sveriges myndighetsbyrå för innovation, satsar på för att få fram innovativa lösningar som ska bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Next Period arbetar med att ta fram ett revolutionerande mensskydd, med hållbarhet som ledord, som skapar mer självständighet för kvinnor runtom i världen.

För att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, satsar Vinnova på att få fram innovativa lösningar genom olika samverkansprojekt. Totalt är det 10 projekt som får dela på finansieringen på sammanlagt 80 miljoner kronor i programmet Utmaningsdriven Innovation. Företag, universitet och högskolor, offentlig sektor och civilsamhälle samarbetar tillsammans för att möta samhällsutmaningar och bidra till hållbar utveckling. Syftet är att på så sätt bidra till möjligheten att utveckla, testa och införa lösningar i större skala.

Ett av dem är LEAD-bolaget Next Period, som utvecklar ett mensskydd tänkt att revolutionera världen. Genom hela processen arbetas det med hållbarhet och mensskyddet är tänkt att hålla en hel dag. I projektet deltar flertalet parter under ledning av Sibship Productions AB, bland annat svenska företag, barnmorskor och gynekologer, forskare och kommuner.

Louise Berg, Next Periods grundare, berättar hur bolagets vision är att alla kvinnor ska ha rätt till ett mensskydd som är både socialt och miljömässigt hållbara. På så sätt hoppas man kunna öka kvinnors självständighet. Med de finansieringsmedel Next Period nu fått, börjar nu arbetet med att ta fram en färdig produkt och säkerställa massproduktion. 

”Det här betyder jättemycket för Next Period, att vi kan sätta igång på riktigt. Att ta fram en prototyp är väldigt kostsamt, och detta möjliggör för oss att äntligen kunna ta fram och testa en produkt i större skala” säger Louise.

”Det är lätt också att bara se pengar” inflikar Karl Eldebo, affärsutvecklare på Next Period. ”Men det stora är egentligen alla aktörer som är med oss, vilket känns jättekul! Att vi fått denna finansiering beviljad blir dessutom en bekräftelse på att vi kommit på något bra. Då blir det lättare att peppa andra också!”